Pe website-ul ANPC, este publicată “Procedura Generală privind Rezolvarea Reclamațiilor Consumatorilor” care prevede în cadrul aliniatelor (11) şi (12) modul în care inspectorii aflați în misiune de control acționează utilizând dispozitivele de filmare / înregistrare, astfel:

“(11) În vederea probării neconformităților constatate sau a anumitor situații, echipa de control are obligația de a efectua, utilizând dispozitivele din dotare Body Cam, fotografii/înregistrări video ce vor fi folosite exclusiv pentru susținerea documentelor de control, fiind interzisă difuzarea acestora de către membrii echipei de control în spațiul public. Difuzarea acestora către structurile ierarhic superioare aceleia din care echipa de control face parte se poate face numai cu acordul scris al Comisarului Șef-Adjunct.”

“12) Fotografierea şi filmarea acțiunilor de control este obligatorie.

Este interzisă difuzarea sub orice formă a: fotografiilor și înregistrărilor video, a oricăror aspecte ce țin de respectarea intimității şi a vieții private, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Fotografiile și înregistrările video vizând acțiunile de control, efectuate asupra produselor, elementelor de identificare, serviciilor prestate – sau asupra oricărei alte disfuncționalități constatate în activitatea profesionistului – și menționate în cadrul procesului verbal la constatări și ca anexe în cadrul acestuia, vor fi arhivate în format electronic în cadrul unui director dedicat.”

În eventualitatea în care, în calitate de angajatori sunteți preocupați de prelucrarea datelor cu caracter personal a angajaților proprii aflați în timpul programului de lucru în spațiul investigat de ANPC, în considerarea Procedurii susmenționate și exclusiv din punct de vedere GDPR, suntem de părere că:

  • ANPC stabilește prin competența sa legală de prevenție și control, modalitatea de producere și instrumentare a probatoriului și publică modalitatea de acțiune în cadrul Procedurii care se aplică cu precădere față de prevederile GDPR, fiind totuși în conformitate cu Regulamentul;
  • Este prevăzută posibilitatea de a formula reclamații împotriva activității inspectorilor ANPC în cadrul acțiunilor de control din punct de vedere al prelucrării imaginii angajaților în timpul investigațiilor. Dreptul de a reclama activitatea inspectorilor ANPC aflați în misiune revine angajaților în nume personal, conform Procedurii și în condițiile OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (așadar nu angajatorului - operatorului economic);
  • Procedura prevede limitări și interdicții privind publicarea imaginilor preluate cu titlul de probă atât în interiorul Autorități cât și în afara acesteia, considerând această abordare ca fiind de asemenea conformă cu spiritul GDPR;
  • Procedura nu prevede termenele de stocare (retenție) ale imaginilor preluate prin dispozitivele de fotografiere / filmare și considerăm de lege ferenda o atare completare fiind utilă atât pentru persoanele vizate de Procedura Generală privind Rezolvarea Reclamațiilor Consumatorilor cât și pentru Autoritate.