După expirarea perioadei de contestații și soluționarea acestora, lista va fi actualizată în funcție de contestațiile soluționate pozitiv și în funcție de încadrarea în bugetul alocat programului.

Totodată, potrivit oficialilor direcției, după perioada menționată, aplicanții admiși în buget vor primi scrisori de invitație la contractare.

Iată care este lista aplicaților admiși pentru finanțare în cadrul programului de comerț și servicii.

În vederea înscrierii în cadrul rogramului, operatorii economici au completat și au transmis online planul de investiții începând cu 16.08.2017 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare.

Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 199.796.000 lei. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 49.949.000 lei. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 49.949.000 lei/anual. Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 800 de beneficiari, din care 200 de beneficiari în anul 2017.

Grantul maxim este de 250.000 de lei, cu o contribuție proprie de 10% a aplicanților. Până pe 27 octombrie vor fi semnate toate acordurile de finanțare.

Potrivit lui Ilan Laufer, ministerul pentru antreprenoriat și mediul de afaceri, la finalul perioadei de înscrieri fuseseră înregistrate 1.279 de dosare depuse, 318 de afaceri finanțabile în limita bugetului.

Photo by Ruthson Zimmerman on Unsplash