Proiectul este implementat în regiunile Centru şi Sud Muntenia, iar întreprinderile nou înfiinţate vor trebui să aibă sediul social şi, după caz, punctele de lucru în mediul urban, în una dintre cele două regiuni.

Persoanele interesate să câştige finanţarea nerambursabilă în valoare de 150.000 de lei oferită pentru înfiinţarea de noi afaceri non-agricole prin Antreprenopolis mai au încă timp să facă acest lucru. 153 de locuri mai sunt libere pentru înscrierea la cursurile gratuite de antreprenoriat şi, ulterior, în competiţia pentru câştigarea finanţării.

Etapele care trebuie parcurse pentru câştigarea finanţării sunt: înscrierea la cursul gratuit de antreprenoriat, absolvirea examenului final, realizarea unui plan de afaceri pe baza unei metodologii şi a unei grile de evaluare prestabilite şi înscrierea planului în competiţie. Evaluarea planurilor înscrise în concurs va fi realizată în mod transparent de o comisie specializată, pe baza grilei comunicate. La concursul de planuri de afaceri vor putea participa şi alte persoane care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de Asociaţia React în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup ţintă eligibile.

Condiţiile minime pentru înscrierea în acest proiect sunt:

  • Să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 3 DMI 3.7;
  • Cel puţin învăţământul general obligatoriu absolvit;
  • Domiciliul sau reşedinţa în regiunea Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) sau Sud Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman);
  • Vârsta cuprinsă între 18 şi 64 ani;
  • Apartenenţa la oricare dintre categoriile: şomeri, persoane inactive, angajaţi, studenţi sau tineri care nu fac parte din categoria NEETs (nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă);
  • Să nu mai fi urmat cursuri similare finanţate din fonduri structurale;
  • Să nu fie asociat majoritar într-o altă afacere.

Cei interesaţi să se înscrie în proiect pot contacta Asociația React, organizatorul acestui proiect, la adresele de mail antreprenopolis_c@asociatiareact.ro (pentru regiunea Centru) şi antreprenopolis_sm@asociatiareact.ro (pentru regiunea Sud Muntenia).

Antreprenopolis Centru şi Antreprenopolis Sud Muntenia sunt proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.