Banca Comercială Română (BCR) oferă antreprenorilor soluții de prefinanțare și cofinanțare pentru proiectele finanțate prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, măsura 4.1.1 - Investiții pentru creșterea rezilienței IMM-urilor.

Programul urmărește să sprijine companiile, care erau profitabile în 2019 și care au fost afectate de pandemie, cu granturi nerambursabile pentru investiții în retehnologizări, capacități noi de producție sau în activitățile de prestări servicii.

Valoarea finanțărilor ce pot fi acordate este cuprinsă între 50.000 și 500.000 de euro, iar plafonul alocat în program se ridică la 420 de milioane de euro, cu o distribuție în trei scheme, fiind posibilă creșterea alocării pentru fiecare schemă în parte.

- Schema 1 – ajutor de minimis prin intermediul unui grant pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii; valoare: între 50.000 euro și 200.000 euro. Bugetul alocat acestui tip de ajutor: aproximativ 60 milioane euro.

- Schema 2 – ajutor de stat prin intermediul unui grant pentru investiții în retehnologizare; valoare: între 50.000 euro și 500.000 euro, dar nu mai mult de cinci ori cifra de afaceri din anul 2019. Bugetul alocat acestui tip de ajutor: aproximativ 180 milioane euro.

- Schema 3 – ajutor de stat prin intermediul unui grant pentru investiții în retehnologizare a IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor; valoare: între 50.000 euro și 500.000 euro, dar nu mai mult de cinci ori cifra de afaceri din anul 2021. Bugetul alocat acestui tip de ajutor: aproximativ 180 milioane Euro.

Pentru primele două tipuri de ajutor, perioada de depunere cererilor de finanțare este de doar 7 zile, în perioada 23 august 2022, ora 10:00 – 29 august 2022, ora 23:59. Data estimată de începere pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul celei de-a treia scheme de ajutor, este 20 septembrie 2022.

Toate proiectele selectate pentru finanțare în cadrul acestui program, prin intermediul celor trei măsuri, trebuie finalizate până la finalul anului 2023.

Sprijinul BCR pentru antreprenori

BCR oferă antreprenorilor care vor să acceseze acest program mai multe soluții de sprijin:

Credit de prefinanțare – în cazul care nu doresc să utilizeze mecanismul cererilor de prefinanțare sau cel al cererilor de plată oferite de către finanțator (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - MIPE), pot apela la credit de prefinanțare sau credit-punte pentru a asigura cashflow-ul necesar implementării proiectului. Astfel, antreprenorii accesa un procent de maximum 100% din valoarea grantului aprobat.

Credit de cofinanțare – în funcție de măsura de ajutor financiar pentru care aplică, antreprenorii vor avea nevoie de o cofinanțare pentru implementarea proiectului (minimum 5% din valoarea cheltuielilor eligibile, maximum 75% din valoarea cheltuielilor eligibile). BCR poate acoperi parțial sau total acest necesar de finanțare, astfel încât aceștia să poată respecta condițiile stabilite pentru fiecare schemă de ajutor în parte.

Credit pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA (dacă este cazul) – cheltuielile neeligibile pot fi acoperite prin intermediul unui credit, astfel încât implementarea proiectului să fie cât se poate de rapidă.

Cont curent/cont special dedicat implementării proiectului – experții BCR pot asigura deschiderea rapidă a contului sau a conturilor dedicate implementării proiectului, conform cerințelor impuse în acest sens de către finanțator (MIPE).

Ghid dedicat – specialiștii BCR în programe de finanțare au elaborat un ghid complet despre condițiile și pașii implementării programului, care poate fi descărcat de pe site-ul BCR.