Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

----

Să clarificăm ce inseamna microentități. Potrivit prevederilor O 1802/2014 și O 3781/2019 – microentitățile sunt acele entități care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime :

 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10

Aceste entități întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț prescurtat (cod 10)
 • cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20)
 • formularul „Date informative“ (cod 30)
 • formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40)

Aceste componente se regasesc în formatul pdf publicat de ANAF – disponibil la acest link.

În plus față de aceste componente, se mai depun în fișierul zip care se atașează la formularul PDF următoarele:

 • informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile – în librariă on-line Contzilla poți găsi un model al documentului Informații de prezentat de către microentități, actualizat în 2020.
 • raportul administratorilor - citește aici ce trebuie să conțină raportul administratorilor
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
 • declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale
 • prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată, potrivit legii – aceasta este o prevedere nouă menționată în Ordinul 3781/2019 la punctul 1.11

În ce privește raportul de audit, pentru microentități acesta nu este necesar, fiindcă nu se încadrează în plafoanele fixate pentru obligația de audit, respectiv: totalul activelor - 16.000.000 lei; cifra de afaceri netă - 32.000.000 lei; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar - 50.