„Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital” este propunerea Comisiei de a institui un cadru de guvernanță pentru a se asigura că Uniunea Europeană își atinge obiectivele Deceniului Digital pentru 2030, cele patru puncte cardinale (Busola Digitală): competențe digitale, infrastructură digitală, transformarea digitală a companiilor și digitalizarea serviciilor publice.

Pandemia a arătat rolul central pe care tehnologia l-a avut în construirea unui viitor prosper și sustenabil. În mod particular, criza a arătat diferența dintre companiile puternic digitalizate și cele care încă implementează soluții digitale, dar și diferența dintre mediul urban bine conectat și cel rural, izolat. Digitalizarea oferă multiple oportunități noi pe piața europeană, unde mai mult de 500.000 de joburi în domeniul securității cibernetice și de data experts au rămas vacante în 2020. În ton cu valorile europene, „Calea europeană pentru deceniul digital” ar trebui să consolideze leadership-ul digital al UE și să promoveze politici digitale sustenabile, care să ofere mai multă putere cetățenilor și companiilor.

„Viziunea europeană pentru un viitor digital este aceea în care tehnologia le oferă putere oamenilor. Așa că propunem un plan concret prin care să atingem obiectivele de transformare digitală. Pentru un viitor în care inovația să lucreze în beneficiul companiilor și societăților”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabilă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, la momentul lansării programului „Calea europeană pentru deceniul digital”.

Thierry Breton, Comisarul pentru piața internă, a adăugat: „Europa este pregătită să conducă în această cursă tehnologică globală. Faptul că ne-am setat aceste obiective pentru 2030 este un pas important, dar acum trebuie să le și obținem, să livrăm. Trebuie să ne asigurăm că Europa este autonomă în anii care vor urma. Altfel, vom rămâne prea expuși atât la suișurile, cât și la coborâșurile lumii și vom rata creșterea economică și oportunitatea de a crea noi locuri de muncă. Cred într-o Europă care conduce, în viitor, nu într-o Europă care este un subcontractor”.

Acest cadru de guvernanță se va baza pe un mecanism anual de cooperare care va implica Comisia și statele membre. Comisia va trasa mai întâi traiectoriile UE preconizate pentru fiecare obiectiv împreună cu statele membre, care, la rândul lor, ar urma să propună foi naționale de parcurs pentru atingerea obiectivelor. Progresul - atât la nivelul Uniunii, cât și al statelor membre - va fi evaluat anual.

Un mecanism anual de cooperare pentru statele membre

Progresul digital în statele membre nu a fost unul foarte echilibrat în ultimii ani. Trendul arată că țările care au avut o evoluție lentă în ultimii cinci ani au continuat în acest ritm până astăzi. Prin intermediul acestui program, va exista o cooperare structurată, în așa fel încât toate statele să lucreze pentru a îndeplini aceste obiective.

Specific, mecanismul anual de cooperare pentru statele membre va include:

  • un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele economiei și societății digitale (DESI), care va permite măsurarea progreselor înregistrate în direcția atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030;
  • un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care Comisia evaluează progresele înregistrate și formulează recomandări privind acțiunile de întreprins;
  • foi strategice de parcurs multianuale privind deceniul digital, în care statele membre își prezintă politicile și măsurile adoptate sau planificate pentru a sprijini realizarea obiectivelor pentru 2030;
  • un cadru structurat pentru a examina și aborda domeniile în care nu se fac progrese suficiente, prin angajamente comune între Comisie și statele membre;
  • un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale.

Proiecte multinaționale, consultări publice cu cetățenii, companiile și administrațiile publice

Consultările publice cu cetățenii, companiile și administrațiile publice au condus la elaborarea politicii „Calea europeană pentru deceniul digital”, care ia în considerare ideile tuturor pentru a conduce la o transformare digitală de succes. În baza acestei colaborări, Comisia va depune eforturi pentru a face progrese și pentru a elabora, împreună cu statele membre, traiectorii pentru fiecare obiectiv prevăzut de „Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital”.

Comisia a identificat o listă inițială de proiecte multinaționale, care vizează domenii de investiții precum: infrastructura de date, procesoarele cu consum redus de energie, comunicațiile 5G, calculul de înaltă performanță, comunicațiile cuantice securizate, administrația publică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală și competențele digitale. Fiecare țară din UE ar trebui să aloce tranziției digitale 20% din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Proiectele multinaționale sunt proiecte la scară largă care vor contribui la atingerea acestor ținte pentru transformarea digitală a Europei până în 2030. Niciun stat membru nu poate implementa aceste proiecte de unul singur. Astfel de proiecte vor permite statelor membre să lucreze împreună și să-și unifice resursele pentru a construi mecanisme digitale în zonele fundamentale pentru a intensifica suveranitatea digitală a Europei și pentru a grăbi recuperarea ei.

Proiectele multinaționale ar trebui să strângă investiții din resursele de finanțare ale UE, inclusiv din Mecanismul de redresare și reziliență, cât și de la statele membre. Alte entități publice și private pot investi în anumite proiecte.

„Internet of Humans”, o inițiativă potrivită pentru Deceniul Digital

Misiunea programului NGI (Next Generation Internet) este de a construi un Internet centrat pe factorul uman, care să ajute cetățenii și companiile.

Obiectivele setate de inovatorii NGI se aliniază planului stabilit de Comisia Europeană cu privire la „Busola Digitală” pentru transformarea digitală, care include autonomie strategică sporită în tech și reguli și tehnologii noi care să protejeze cetățenii de produsele contrafăcute, furt cibernetic și dezinformare.

Cercetătorii și inovatorii NGI pot contribui la implementarea „Busolei Digitale” prin acest nou program de politică digitală pe Futurium, o platformă dedicată europenilor pentru a discuta politicile UE. Focusul pe factorul uman nu este o opțiune pentru Europa care a intrat în Deceniul Digital, ci este o componentă de bază, iar NGI este o inițiativă esențială care îmbină nucleul Internetului cu o dimensiune umană.

În ultimii ani, inovatorii NGI au depus eforturi pentru a furniza tehnologii și servicii care să respecte drepturile și valorile europene, ducând la obținerea unor beneficii tangibile atât pentru organizațiile private și publice, cât și pentru cetățeni.

Next Generation Internet (NGI) este o inițiativă a Comisiei Europene care și-a propus să contureze dezvoltarea și evoluția Internetului în Internetul oamenilor. Un Internet care răspunde la nevoile fundamentale ale oamenilor, inclusiv în materie de încredere, securitate și incluziune, totodată reflectând valorile și normele de care se bucură toți cetățenii în Europa.

NGI cuprinde un program ambițios de cercetare și inovare care are la bază o investiție inițială a Comisiei Europene de peste 250 de milioane de euro între 2018-2020 și face parte din programul viitor Orizont Europa (2021-2027).

Comisia Europeană va aloca, în perioada 2021-2022, fonduri în valoare de 62 milioane de euro pentru a sprijini inovatori de top în tehnologia Internetului în domenii ce țin de încredere și suveranitatea datelor pe Internet, motoare de căutare de încredere, Internet Architecture și tehnologii descentralizate, și, de asemenea, pentru o relație de colaborare și cooperare cât mai strânsă între Uniunea Europeană (UE) și SUA și UE și Canada.