Opinie realizată de Mara Moga-Paler (managing attorney at law, head of employment) și Andrada Popescu (attorney at law), avocați specializați în dreptul muncii în cadrul Schoenherr și Asociații SCA


Actul normativ reglementează faptul că cetățenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina și care intră legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România beneficiază de o serie de măsuri în domeniul relațiilor de muncă, precum posibilitatea de a fi încadrați în muncă sau de a beneficia de măsuri de protecție socială/ ajutor de șomaj.

Măsuri simplificate pentru angajarea cetățenilor ucraineni

Companiile care doresc să angajeze cetățeni ucraineni o pot face fără necesitatea obținerii avizului de angajare ori a vizei de ședere în scop de muncă de la misiunile diplomatice ale României.

În măsura în care cetățenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina nu dețin documente cu care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, aceștia se pot încadra în muncă pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de șase (6) luni, pentru maximum un (1) an:

- dacă depun la angajator o declarație pe proprie răspundere prin intermediul căreia declară faptul că:

- îndeplinesc condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate necesare ocupării postului pe care urmează să fie încadrați; și

- nu au antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României;

- în baza unei proceduri de încadrare în muncă aprobate prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Măsuri de protecție socială

Mai mult, conform aceluiași act normativ, cetățenii ucraineni aflați pe teritoriul țării cu respectarea condițiilor menționate mai sus pot beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, precum și de protecție în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români. În acest scop, este necesar ca aceștia să se înregistreze la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

*Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/ 2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 8 martie 2022 și intră în vigoare începând cu această dată.