Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Numele firmelelor vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând, în limba română.

Este interzisă înscrierea unei firme care conține cuvintele: “științific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “școală”, “școlar” sau derivate ale acestora.

Înscrierea unei firme care conține cuvintele “național”, “român”, “institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Înscrierea unei firme care conține cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului județului, respectiv al municipiului București, în circumscripția teritorială în care solicitantul și-a stabilit sediul social.

Firmele radiate din registrul comerțului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii.

Rezervarea denumirii se obține prin depunerea unei cereri de verificare a disponibilității și/sau rezervării firmei – e nevoie de completarea acestui formular.

Cererea trebuie completată cu 3 denumiri: în cazul în care prima opțiune nu este disponibilă, să se aleagă dintre celelalte două.

Alte condiții care trebuie avute în vedere în alegerea numelui firmei:

 • să nu conțină cuvinte sau expresii obscene sau triviale.
 • denumirea trebuie să fie scrisă cu caractere latine,
 • denumirea nu trebuie să producă confuzie cu alte denumiri ale altor firme deja înființate sau alte denumiri rezervate anterior,

Nu reprezintă elemente distinctive următoarele:

 • adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.
 • utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
 • folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componența unei firme înregistrată sau rezervată;
 • adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepozițiilor, conjuncțiilor, numerelor, semnelor de punctuație și a altor particularități similare, având o semnificație vagă, precum și a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înțelesul denumirii;
 • inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componența unei firme înregistrate sau rezervate;
 • articularea cuvintelor;
 • dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componența unei firme;
 • utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
 • utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor (ex.: @, #, % etc.);
 • adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părți din denumire, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înțelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” etc..

Verificarea și rezervarea firmei se realizează la nivel național înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.

Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii.

Verificarea disponibilității și rezervarea denumirii se poate face pe site-ul ONRC, prin email, fax sau poștă sau la ghișeele ONRC.