Scopul proiectului este realizarea unui set de măsuri de conștientizare, formare și sprijin pentru 502 persoane (antreprenori, manageri și persoanal din departamente de resurse umane) și 46 de IMM-uri, pe durata a 12 luni, în vederea creșterii numărului de angajați din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Centru și Sud Est, care vor beneficia de instrumente, metode, practici și standarde de management al afacerii și în particular al resurselor umane.

Proiectul se adresează unui număr total de 350 de manageri și antreprenori, respectiv 152 de persoane din departamentele de resurse umane ale IMM din regiunile sus-menționate, care vor beneficia de instruire și business coaching pentru îmbunătățirea activității de management și pentru adaptarea activității la dinamica sectoarelor competitive, și va sustine 46 IMM-uri, din sectoarele economice cu potențial competitiv și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, să își dezvolte și să își actualizeze planificările strategice pe termen lung, prin inovare și utilizarea noilor tehnologii.

Potrivit organizatorilor acestor cursuri, vor fi organizate sesiuni pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, management inovare, management strategic, management financiar, fiscalitate, eficiență economică și controlul de gestiune, managementul performanței, analiza poziției și a performanței, management și leadership, comunicare și negociere, manager resurse umane, planuri de învățare și dezvoltare în carieră, politici și legislație resurse umane, politici de recrutare și motivare a angajaților.

Proiectul include un curs de Mini MBA pentru trei grupe de cursanți selectați din rândul antreprenorilor și managerilor din regiunile sus-mentionate. Prin sprijinul acordat IMM-urilor și antreprenorilor din sectoare economice cu potențial competitiv, proiectul se aliniază obiectivelor SNC 2014-2020 și contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice naționale și europene relevante.

Valoarea totală a proiectului este de 4.073.262,22 lei iar implementarea are loc cu începere de la data de 16 mai 2018, urmând să se încheie la data de 16 mai 2019.

Cum vă înscrieți?

Pentru a verifica eligibilitatea participării la activitățile proiectului, organizatorii îi sfătuiesc pe doritori să verifice dacă măcar una din activitațile firmei în cadrul căreia activează se regasește în lista de coduri CAEN eligibile (le regăsiți la finalul articolului) conform Strategiei Naționale de Competitivitate. Următorul pas este reprezentat de completarea în format Word a unei scrisori de intenție – Anexa 1, sau, în cazul cursurilor de Resurse Umane – Anexa 2, care va trebui trimisă, semnată, alături de o copie a cărții de identitate și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal completată și semnată, către una din adresele de e-mail de mai jos, astfel:

  • Manageri de departament (exceptând departamentul de Resurse Umane) - andreea.ghizdavu@okservice.ro (detalii la 0744.375.633)
  • Angajați sau manageri în departamentul de Resurse Umane - gabriela.godeanu@okservice.ro (detalii la 0770.403.114)
  • Antreprenori - alexandru.dumitrescu@okservice.ro (detalii la 0732.709.566)

Reguli generale

Cursurile se vor desfașura în localităţi din regiunile mai sus-menționate, la date ce vor fi comunicate în avans, așa încât participanții pot alege cursul, data și localitatea cele mai convenabile.

Înscrierile au loc în limita locurilor disponibile. Totodată, cursurile de mini MBA se vor desfășura pentru 3 grupe a câte 14 persoane fiecare, dintre care o grupă va fi destinată exclusiv femeilor. ”În plus față de cerințele de înscriere la celelalte cursuri, pentru participarea la mini MBA vă va fi solicitată elaborarea pe scurt a unei teme de dezvoltare a afacerii dumneavoastră, într-un format tip care va fi publicat, împreună cu criteriile de punctare, pe website-ul nostru”, precizează organizatorii.

Înscrieri în proiectul Innovation by Oana Cosman on Scribd