Media creșterilor pentru segmentele mass-market, mediu, mediu-ridicat, premium și lux se situează între 10-22%.

Segmentul de locuințe accesibile (mass-market), cu prețuri cuprinse între 1.250 și 1.600 euro/mp util, a cunoscut cea mai mare creștere în trimestrul II al acestui an comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, și anume 22%. Comparativ cu primul trimestru al acestui an, s-au observat mici corecții pe anumite zone, în medie observându-se totuși o creștere de 5% a prețurilor solicitate.

În sectorul 6 (cu precădere Militari, Drumul Taberei, Apusului) se poate observa o creștere semnificativă de la un an la altul, cuprinsă între 13 și 35% a prețului solicitat. Zonele analizate pe acest segment includ Apusului, Berceni, Crângași, Drumul Taberei, Păcii, Pantelimon, Theodor Pallady și Titan.

În ceea ce privește segmentul de locuințe mediu, cu prețuri solicitate cuprinse între 1.650 și 2.150 euro/mp util, se observă o creștere de 10% în trimestrul II al anului curent față de trimestrul II al anului trecut și o stagnare a prețului fată de începutul acestui an. Zonele analizate pe acest segment includ Iancului, Mihai Bravu, Eroii Revoluției, Dristor și Bucureștii Noi.

,În perioada aprilie-iunie a acestui an, prețurile solicitate pe segmentul mediu-superior/ medium-high (cuprinse între 2.200 și 2.500 euro/mp util) au cunoscut o creștere comparativ cu 2021 de 20% și o stagnare în comparație cu primele 3 luni ale acestui an. Zonele analizate pe acest segment includ Timpuri Noi, Parcul Carol, Băneasa și Tineretului.

Segmentul premium, adică locuințele cu prețuri pe mp util cuprinse între 2.500 și 2.700 Euro, a cunoscut o scumpire de 10% în trimestrul al II-lea al acestui an față de aceeași perioadă a anului 2021 și o stagnare pentru următoarele 3 luni. Zonele analizate pe acest segment includ Aviației, Dacia, Dorobanți, Eminescu, Floreasca, Universitate și Victoriei.

În ceea ce privește segmentul de lux – proprietăți cu prețuri ce depășesc 2.900 euro/mp, se constată o apreciere d 20% față de anul trecut și o stagnare în perioada aprilie- iunie față de lunile anterioare. Zonele analizate pe acest segment includ Aviatorilor, Herăstrău, Kiseleff, Nordului și Romană.