Proiectele pentru clustere de inovare care au nevoie de finanțare vor putea fi depuse în perioada 29 ianuarie – 28 aprilie 2020.

Apelul, cu un buget de 31,7 milioane euro, va finanța dezvoltarea cercetării în clusterele de inovare, prin proiecte implementate în regiunile mai puțin dezvoltate.

Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 36 luni, fără a depăși data de 30 decembrie 2023.

Cererile de finanțare vor fi depuse prin sistemul electronic MySMIS2014, cu toate anexele cerute în ghidul solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://mfe.gov.ro/my-smis/.

Clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Solicitantul trebuie să demonstreze că finanțarea publică solicitată contribuie la dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare în cadrul clusterului (inclusiv prin întărirea rolului partenerilor cu activitate CD în cadrul clusterului și atragerea de noi entități cu activitate CD în cluster), la intensificarea activităților de inovare în cluster (de exemplu prin introducerea de noi produse – bunuri sau servicii - și procese pe piață) și la creșterea competitivității economice a clusterului (prin creșterea cifrei de afaceri agregate, a valorii agregate a exporturilor sau a altor indicatori economici); de asemenea prin proiectul propus se vor crea noi locuri de muncă de înaltă calificare la nivelul clusterului.

Mai multe detalii despre proiectele pentru finanțarea clusterelor puteți afla din ghidul solicitantului.