În cadrul unui program care se va derula pe o perioadă de doi ani, 1.600 elevi din anii terminali, cursanţi şi studenţi (din care 450 din zona rurală), vor fi sprijiniți să urmeze cursuri universitare și să-și dezvolte competențele de antreprenori.

Finanțarea va fi asigurată printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 1,66 milioane de euro, care va fi implementat de universități din București, Cluj și Alba.

Totodată, prin intermediul acestui proiect se va finanța și formarea a 80 profesori în domeniile de specializare inteligentă, care vor propune 10 oferte educaţionale pe care le vor implementa în instituțiile de învăţământ superior acreditate.

Informaţii suplimentare

Proiectul – ”CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!”

Beneficiar – Universitatea de Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară București

Parteneri – Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia

Valoare – 1,66 mil. euro

Perioada de implementare – 24 luni (31 mai 2019 – 30 mai 2021)