La apelurile din fondurile norvegiene se poate înscrie orice entitate, fie publică sau privată, comercială sau nonprofit. Solicitantul trebuie să aibă o vechime de minim 3 ani de la înfiinare la data termenului limită de 8 septembrie 2021.

Valoarea grantului poate fi de minimum 200.000 de euro și de maximum 2 milioane de euro. Grantul variază între 10 și maximum 90% în funcție de tipul ajutorului de stat, dimensiunea solicitantului și alte elemente.

Conform site-ului roxanaminzatu.ro, care oferă detalii în limba română despre acest apel, schema de finanțare nerambursabilă sprijină proiecte care dezvoltă și implementează activități provind producția de energie sau electricitate din alte surse de energie regenerabilă cum ar fi:

1. Proiecte care utilizează material biologic (gunoi de grajd, deșeuri alimentare, nămol, culturi energetice, deșeuri lemnoase, etc) pentru producția de electricitate sau pentru sisteme de încălzire/răcire în comunitățile locale.

2. Dezvoltarea de facilități industriale private de valorificare a deșeurilor prin energie;

3. Energie solară sau eoliană: proiecte noi la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) pentru producția de electricitate pentru consumul propriu al Solicitantului (nu în scopul comercializării pentru profit);

4. Instruirea personalului în scopul utilităzii și întreținerii echipamentelor, oferită de furnizorul echipamentelor care parte integrantă din proiectul de investiție (activitatea va fi secundară în proiectul de investiție).

Proiectele vizând producția de energie din alte resurse regenerabile trebuie să contribuie direct la îndeplinirea următorilor indicatori:

1. reducerea estimată a emisiilor anuale de CO2 (exprimată în tone CO2/an);

2. energia electrică produsă din alte surse regenerabile incluzând eolian, solar, biomasă/biogaz (exprimată în MWh/an);

3. Capacitate instalată pentru producția de energie/electricitate din alte surse regenerabile (exprimată în MW);

4. Numărul de instalații noi de producție energie/electricitate din surse regenerabile din biomasă/biogaz, eolian, fotovoltaic sau din alte resurse regenerabile.