În cadrul programului se acordă patru burse în valoare totală de 196.000 lei, pentru finanțarea a patru proiecte de cercetare, desfășurate pe teritoriul României, în domeniile Științele Vieții și Științe Fizice. Programul se adresează femeilor care activează în cercetare, cu vârsta de maximum 40 de ani.

Lansat în 2009, în România, programul L’Oréal - UNESCO „Pentru Femeile din Știință” a sprijinit până în prezent 33 de tinere cercetătoare, cu burse a căror valoare totală a ajuns la peste 1,3 mil.de lei.

Rezultatele științifice ale proiectelor susținute pe plan național și internațional au deschis noi orizonturi de cercetare, au generat noi metode de diagnostic și tratament pentru boli rare, au dus la formarea de noi laboratoare și departamente și au atras fonduri europene pentru noi proiecte de cercetare.

“Cercetarea și Știința reprezintă preocupări majore ale UNESCO, cele două fiind pietre de temelie pe care se sprijină misiunea organizației. Din această perspectivă, Conferința Generală a UNESCO a adoptat anul trecut două documente importante – Recomandarea pentru Etica Inteligenței Artificiale și Recomandarea pentru Știința Deschisă, două cadre etice de reglementare, având în vedere că IA este un domeniu interdisciplinar, devenit omniprezent în viața tuturor, cu efecte majore asupra societății și a indivizilor, iar Știința partajată a devenit un bun comun, ce stă la baza tuturor descoperirilor importante pentru umanitate din ultimii ani. Programul de burse pentru tinerele cercetătoate inițiat de Fundația L’Oréal și UNESCO confirmă misiunea UNESCO de a promova o știință centrată pe om și în slujba omului, având ca prioritate globală egalitatea de gen”, a declarat Madlen Șerban, secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Cercetătoarele care vor să aplice în cadrul programului de burse private L’Oréal - UNESCO „Pentru Femeile din Știință” trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 Să își desfășoare activitatea de cercetare în România

 Să aibă maximum 40 de ani

 Să se încadreze într-una dintre ariile de cercetare Științele Vieții sau Științe Fizice

 Să fie doctorande sau să fi obținut titlul științific de doctor și să deruleze un program de cercetare în România

Cele patru burse, fiecare în valoare de 49.000 de lei, se acordă pentru finanțarea a două proiecte de cercetare în aria Științele Vieții și două în aria Științe Fizice.

Data limită de înscriere este 24 iulie 2022, iar dosarele de aplicare se depun online, pe platforma https://www.forwomeninscience.com/.