Potrivit legii, transportul alternativ este efectuat de un operator de transport autorizat, contra cost, pe baza de contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport deținător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezenței ordonanțe de urgență, printr-o platforma digitală avizată tehnic de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, relatează wall-street.ro.

În situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidenta, acesta este obligat să aibă, pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României, o filiala înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin care se derulează activitățile comerciale în România.

Legea ridesharing - aviz tehnic în 30 de zile lucrătoare

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va emite avizul tehnic pentru platforma digitala in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete. Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 12 luni. Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 24 de luni, conform unui amendament adoptat de deputati.

Actul normativ mai prevede că pentru fiecare autoturism deținut în proprietate, închiriere, comodat, contract de leasing și utilizat în vederea efectuării transportului alternativ agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R., emitentă a autorizației de transport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea documentelor, în copie, referitoare la autorizația de transport alternativ, la certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autoturismului, declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea de către autoturismul respectiv a condițiilor necesare, precum și la contractul de închiriere a autoturismului sau contractul de comodat în formă autentificată a autoturismului, după caz, mai scrie wall-street.ro.

Ridesharing - obligativitatea de a avea aparat fiscal pentru cash

Retragerea autorizației de transport alternativ se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de operator de transport alternativ autorizat, precum și retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizației respective. Autorizația de transport alternativ poate fi retrasă dacă operatorul nu îndeplinește una dintre condiții, a folosit documente false, și-a încetat activitatea că urmare a unei hotărâri judecătorești definitive sau la cerere.

Actul normativ mai prevede că, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligația de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, precum și de a emite factură la solicitarea acestuia.

În cazul serviciilor de transport alternativ pentru care plata se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei digitale, prin debitarea contului pasagerului cu suma reprezentând contravaloarea cursei respective, este obligatorie emiterea unei facturi electronice către pasager, prin intermediul platformei digitale.

Taxă de 100.000 de lei la 24 de luni

Operatorul platformei digitale are și obligația să achite la bugetul de stat o taxa în valoare de 100.000 de lei la fiecare 24 de luni.

În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afișat la vedere, în partea din față și din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm X 10 cm, ce va conține, pe lângă numărul de înmatriculare al autoturismului și elemente de siguranță care să ateste autenticitatea ecusonului, denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul.