Ioana Arsenie este profesionist în finanțe cu experiență de peste 20 de ani în roluri strategice, board advisor și fondatoarea Trusted Advisor & Trusted App- aplicația de raportare financiarăși bugetare digitalizată pentru IMM-uri.

Mai multe info https://trustedadvisor.ro/ și https://ioanaarsenie.ro/


Care sunt cauzele acestui blocaj?

Putem crește numărul firmelor peste 1 milion de euro? Unde trebuie acționat?

Polarizarea economică în România este un factor de extremă importanță și se reflectă și în veniturile populației.

Care sunt motivele și totodată pârghiile de acțiune pentru a debloca situația ?

Analiza aceasta este realizată din pe baza răspusurilor a peste 50 de antreprenori și conține câteva recomandări, rezultate din practică de consultanță cu companii care sunt în proces de scalare.

Oferta/Produs nescalabil este o cauză marcată cu 15% din răspunsuri în cadrul sondajului nostru.

Context: companiile din această categorie nu au un focus foarte mare pentru scalare și sunt orientate să ofere amprenta creatorului, fie că vorbim de servicii (consultanță, de exemplu), sau produse (realizate în sistem artizanal).

Recomandări :

  • În această categorie se află freelancerii și firmele mici, cu max 3-5 angajați, și cu resurse limitate, de aceea focusul principal este optimizarea structurii financiare și fiscale pentru un câștig net cât mai bun.
  • Totuși, având în vedere eroluția tehnologică și mecanismele de e-commerce, recomandăm acestor antreprenori să reanalizeze nișa în care activează și să repoziționeze produsul, cu o componentă digitală, care le poate asigura multiplicarea mai rapidă.

Management neexperimentat - 28% din răspunsuri

Context: O parte din companii sunt conduse de fost manageri, corporatiști, cu experiență solidă în managementul proiectelor, strategie, marketing sau finanțe. În acest caz, cu expertiza pe care o, știu să analizeze contextul de piață și economic, să ia decizii corecte și să angajeze specialiști pe arii de expertiză complementare.

Însă foarte multe startup-uri nu au acest atuu și la un moment intervine blocajul și structura nu este redimensionată corect.

Există și situația în care nu sunt resurse financiare pentru a angaja manageri experimentați sau afacerea este prea mică pentru a avea un joburi full-time.

Recomandări :

Context: O parte din companii sunt conduse de fost manageri, corporatiști, cu experiență solidă în managementul proiectelor, strategie, marketing sau finanțe. În acest caz, cu expertiză pe care o, știu să analizeze contextul de piață și economic, să ia decizii corecte și să angajeze specialiști pe arii de expertiză complementare.

Însă foarte multe startup-uri nu au acest atuu și la un moment intervine blocajul și structura nu este redimensionată corect.

Există și situația în care nu sunt resurse financiare pentru a angaja manageri experimentați sau afacerea este prea mică pentru a avea un joburi full-time.

Recomandări :

  • Deși se cheltuie bani pentru a angaja consultanți, aceștia nu sunt aduși la aceeași masă, cu un obiectiv comun și se lucrează dispersat, pe departamente. Recomandăm că măcar din când în când să existe obișnuință de a unifică subiectele, pentru că dezvoltarea afacerii presupune lucrul în echipa la nivel înalt și apoi, desigur, implementare.
  • Din practică observăm cât este de greu să existe o viziune integrată care să conțînă toate ariile afacerii. Această este cea mai mare dificultate. Antreprenorii sunt la momentul la care învață să lucreze cu un Board, cu o echipa multidisciplinata. De multe ori, pentru o etapă intermediară, este nevoie de facilitarea acestei activități.
  • Dacă partea de mai sus se face bine, există multe alte situații în care sunt probleme la implementare și există un decalaj prea mare între echipe și manageri. În acest caz lucrăm cu un plan de acțiune departamental și kpi, pentru că standardele de performanță să fie definite și implementate la un nivel uniform în companie.

Procese / Sisteme ineficiente 37% din răspunsuri, fapt care confirmă ideea că performanță depinde de calitatea structurii implementate în organizație.

Context: companiile din această categorie se află în mai multe etape : fie au crescut prea repede, fie nu au acordat din diferite motive suficientă atenție acestui aspect și devin atente abia când sunt observate erori repetate, pierderi și deficiențe care generează un consum de energie uriaș din partea managerilor.

Recomandări :

  • Analiză fluxurilor și realizarea diagrame de proces
  • Definirea rolurilor principale și activităților
  • Alegerea unor sisteme suple și solide care să permită implementarea fluxurilor. În practică, vedem că fluxurile și procesele sunt adaptate sistemelor limitate, fapt cu totul ilogic și ineficient
  • Sistemele utilizate să fie integrate, cu alerte și sisteme de aprobare și control.

Capital insuficient – 21%

Context: în această categorie se află start-up care au nevoie de un timp mare pentru realizarea produsului și punerea lui pe piață, de companiile cu marje relativ mici sau decapitalizate și care nu au un fond de rulment / finanțări curente pentru a susține rulaje tot mai mari de stocuri și creanțe, dar și firmele cu pierderi și o structura financiară nebancabila.

Recomandări :

  • Recomandăm realizarea unei strategii financiare pe baza strategiei de dezvoltare, care să conțină o structura și acțiuni pentru stabilizarea unui capital de lucru sau un plan de atragere a unui investitor.

Concluzii : În practică, aceste axe de ineficientă și blocaj în calea scalarii IMM-urilor acționează simultan. Provocarea este să identificăm care este zona cea mai sensibilă și să lucrăm cu prioritate acolo, în timp ce pregătim și celelalte acțiuni pentru că progresul să fie uniform.

Pentru capital se pot găși opțiuni, dar este impozibil de realizat acest obiectiv dacă celelalte elemente nu sunt puse la punct.

Coordonarea proiectului de scalare solicită abilități de management de program (proiecte multiple sincronizate) și recomandăm să se aloce un responsabil de proiect care nu este implicat în operațiunile zilnice și care poate fi intern/extern.