Acest plus de 24 de miliarde de euro ar putea fi generat de trei factori: creșterea cu 550.000 a numărului de femei active pe piața muncii, majorarea cu 1,5 ore pe săptămână a numărului de ore plătite lucrate de femei și angajarea mai multor femei în sectoarele cu productivitate mare (utilități, producție, servicii financiare, imobiliare).

La nivelul întregii Europe Centrale și de Est, îmbunătățirea egalității de gen pe piața muncii ar putea duce la o creștere PIB cu 146 de miliarde de euro anual până în 2030 (de la 700 la 846 miliarde de euro).

Acest prim raport McKinsey&Company privind egalitatea de gen în Europa Centrală și de Est a analizat șapte țări din regiune: Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Ucraina.

În România, femeile reprezintă aproximativ 52% (10 milioane) din populație însă doar 43% din forța de muncă, procent similar cu media regiunii.

În ceea ce privește participarea pe piața muncii, 59% dintre femeile din România sunt angajate - comparativ cu o medie de 64% în Europa Centrală și de Est și de 79% în țările nordice. Analizând același indicator în cazul bărbaților, România are o medie similară cu cea regională și cu Europa de Vest, de 78%.

21% din directorii executivi din România sunt femei, comparativ cu 8% în CEE

În afară de beneficiile macroeconomice, raportul întărește argumentele economice în favoarea diversității și la nivelul fiecărei companii. Cercetările efectuate de McKinsey& Company în ultimul deceniu indică faptul că o pondere mai mare a femeilor în funcțiile de conducere se corelează cu creșterea performanței financiare a companiilor. Raportul de față confirmă această corelație.

Companiile ale căror echipe executive aveau cea mai mare diversitate de gen au înregistrat o probabilitate cu 26% mai mare de a raporta profituri peste medie comparativ cu echipele executive cel mai puțin diverse sau fără femei în poziții de top, conform unei analize care a inclus 200 de companii mari din Europa Centrală și de Est.

La nivel regional, femeile sunt încă subreprezentate în funcții de conducere, în ciuda faptului că acestea înseamnă o parte importantă a forței de muncă și a absolvenților de facultate, dar în România situația este mai bună.

Aproximativ 21% dintre directorii executivi din România sunt femei, comparativ cu 8% în Europa Centrală și de Est. De asemenea, în România femeile ocupă 27% din funcțiile executive, în timp ce la nivel regional procentul este de 19%, în Europa de Vest de 16%, iar în țările nordice - 25%.

Mai mult, 44% dintre companiile de top din Europa Centrală și de Est nu au nicio femeie cu rol executiv.

„Acest studiu arată cât de semnificativ este impactul creșterii egalității de gen. România ar putea adăuga în fiecare an aproximativ 8,7% la PIB, aproximativ 24 miliarde de euro, prin implicarea mai multor femei pe piața muncii. Dar avem și motive de bucurie, în ciuda participării scăzute a forței de muncă, deoarece România are un procent relativ mare de femei în funcție de CEO - 21% - comparativ cu 8% în Europa Centrală și de Est. Acest lucru demonstrează capitalul uman imens pe care încă nu l-am exploatat”, declară Mariana Miron, Engagement Manager în cadrul biroului din București al McKinsey & Company.

Pentru ca potențialul neexploatat al femeilor să fie atins, companiile și autoritățile trebuie să facă demersuri suplimentare. Patru zone de acțiune ar putea deveni prioritare:

  • Crearea unei viziuni comune și a unui plan de obiective & acțiuni care să abordeze lacunele identificate, să măsoare și să comunice progresul;
  • Lansarea unor scheme de sprijin pentru grupurile sub-reprezentate. Această măsură include investiții în traininguri de management și dezvoltarea unor scheme de sponsorizare pentru a le ajuta pe femei, precum și pe alte grupuri subreprezentate din anumite domenii de activitate, să ocupe funcții de top;
  • Îmbunătățirea echilibrului dintre viața personală și cea profesională atât pentru femei, cât și pentru bărbați, prin oferirea, pe scară mai largă, a colaborărilor profesionale flexibile (muncă part-time, lucrul la distanță, program de lucru flexibil), prin introducerea sau prelungirea concediului de paternitate și prin punerea la dizpoziție a serviciilor accesibile și de calitate pentru îngrijirea copiilor;
  • Atitudinile sociale: Cercetările McKinsey arată că implicarea liderilor companiilor și ai instituțiilor publice în reducerea inegalității de gen, în loc să delege această activitate către „responsabilii cu diversitatea”, are un impact semnificativ. Prezența femeilor în funcțiile de la cel mai înalt nivel este, de asemenea, esențială.