Un startup nu poate participa singur în cadrul licitațiilor publice deoarece nu poate îndeplini criteriile privind pragul specific al cifrei de afaceri și al experienței necesare. Însă accesul în cadrul achizițiilor directe nu este îngrădit, ne spunea săptămâna aceasta Roxana Voicu, fondatoarea companiei de consultanță specializată în domeniul achizițiilor publice, Equalys Services.

dolari bani industria financiara

”Companiile de tip startup pot participa doar în asociere la proiectele mai mari”, preciza Roxana Voicu.

Astfel, pentru cumpărăturile directe, vorbim despre o valoare estimată maxim 132.519 lei, exclusiv T.V.A., pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii și o valoare estimată de maxim 441.730 lei, exclusiv T.V.A., pentru fiecare achiziţie de lucrări.

Însă, pentru a avea acces la licitațiile publice, startup-urile ar trebui să bifeze câteva cerințe esențiale. Printre ele, să aibă experiență similară în proiecte de achiziție de acest tip, fie să se asocieze sau să apeleze la un terț, să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar (și nici în organele de conducere fapte înscrise în cazierul judiciar), și să aibă toate taxele și impozitele plătite la zi.

Procedurile de atribuire reglementate în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

  • 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
  • 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
  • 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice.

În plus, guvernul a introdus din toamna anului trecut o serie de avantaje care ar ajuta companiile de dimensiuni mici să participe la proiecte complexe de achiziții publice. Una dintre ele: împărțirea pe loturi a contractului de achiziție publică.

Astfel, conform articolului 141 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentele achiziţiei.  În acest sens, autoritatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.

În cazul în care vă interesează participarea la achiziții publice, trebuie să aveți în vedere faptul că, în cazul în care anumite proiecte nu sunt lansate în SEAP (sistemul electronic de achiziții publice) pe loturi, atunci IMM-urile au posibilitatea de a solicita autorităților contractante să lanseze aceste proceduri pe loturi, sau să justifice și să detalieze motivele pentru care nu au apelat la această metodă în conformitate cu prevederile art 141 alin 3 din Legea 98.