Acest demers este unul dintr-o lungă serie de inițiative realizate până acum de către AMCOR, care a transmis autorităților în perioada 2019-2021 numeroase propuneri de optimizare a alocării financiare pentru investițiile POR 2.2. Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității IMM, apelurile 2 și 3, unde există o cerere foarte mare în piață și o nevoie reală de suplimentare a fondurilor.

Petiția AMCOR poate fi semnată de reprezentanții mediului de business aici.

„În contextul în care conchidem o absorbție totală sub jumătate din valoarea alocată pentru acest program și în contextul în care aceste fonduri europene se vor pierde dacă nu sunt absorbite, în calitate de reprezentanți ai mediului de afaceri privat vom solicita alocarea de fonduri pentru POR 2.2 apelurile 2 și 3 destinate susținerii mediului de afaceri și așa grav afectat de pandemia Covid-19”, arată petiția AMCOR.

Motivele care stau la baza solicitării AMCOR sunt:

  • Solicitanții s-au mobilizat și, prin consultanții lor, au pregătit proiecte eligibile de foarte bună calitate, care se încadrează perfect pe POR 2.;
  • Intervențiile sunt gândite la nivelul programelor pentru a sprijini domenii cu valoare adăugată mare, pentru susținerea inovării și a investițiilor cu impact economic;
  • Prioritățile de investiții sunt aprobate, documentele suport există deja, nu mai necesită un efort administrativ suplimentar și nici un timp îndelungat de analiză;
  • În prezent există peste 5.000 de proiecte, care însumează 6.580 milioane de euro granturi solicitate, aflate în diverse stadii de analiză și evaluare (peste 90% dintre acestea au fost deja evaluate) care ar genera o contractare rapidă.
  • vO soluționare favorabilă și cu celeritate a impasului actual din cadrul POR 2.2. apelurile 2 și 3 ar contribui la menținerea încrederii mediului de afaceri în Programul Operațional Regional și în instrumentele financiare ale politicii de coeziune europene.

Suplimentarea alocării financiare se poate realiza în condițiile fazării proiectelor deja contractate pe alte axe prioritare și care vor fi în imposibilitatea finalizării acestora până la sfârșitul perioadei de programare.

Având în vedere toate aceste aspecte, precum și faptul că un procent important al proiectelor publice pot fi fazate, AMCOR va solicita:

1) Relocarea de fonduri de la Axele neperformante către Axa 2

2) Contractarea tuturor proiectelor care în urma evaluării au obținut peste75 de puncte

Rezultatul acestei petiții le va fi comunicat autorităților.