Acest articol a fost publicat prima oară de către Diana Lodoaba pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Aspecte cu privire la înregistrarea ca persoană fizică autorizată (PFA) în sistem real:

 • dacă este cazul, atât CAS (25% * 24.960 lei = 6.240 lei) cât și CASS (10% * 24.960 lei = 2.496 lei) se vor calcula la veniturile de cel puțin 12 salarii minime pe economie, adică la cel puțîn valoarea de 24.960 lei;
 • PFA la sistem real plătește un impozit de 10% la venitul net realizat care se determina că diferența între venitul brut realizat minus cheltuieli deductibile;
 • PFA în sistem real nu va trebui să depună atâtea declarații lunare precum un SRL;
 • cu un minim de cunoștințe economice, o PFA poate să își țină singură contabilitate, economisind din costurile cu externalizarea serviciilor de contabilitate (acest lucru este posibil doar dacă PFA în sistem real nu are angajați, nu este plătitoare de TVA și nu are o activitate de producție mai complexă – în aceste 3 cazuri ar fi nevoie de un specialist în contabilitate);
 • PFA se poate folosi oricând de veniturile încasate, spre deosebire de SRL, unde acest lucru este posibil doar în anul X pentru anul X-1 prin repartizarea de dividende (dacă societatea a înregistrat profit) sau mai nou și trimestrial;
 • PFA care nu are angajați va trebui să plătească CAS (25%) și CASS (10%) doar dacă veniturile realizate depășesc plafonul de 24.960 lei (echivalentul a 12 salarii minime pe economie – 2.080 lei * 12 = 24.960 lei);
 • PFA în sistem real va fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA doar în momentul în care realizează venituri peste plafonul de 300.000 lei.

Aspecte cu privire la înființarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL):

 • SRL neplătitoare de TVA va fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA doar în momentul în care realizează venituri peste plafonul de 300.000 lei;
 • SRL va plăti trimestrial un impozit pe veniturile realizate de 1% (dacă societatea are cel puțîn un angajat cu normă întreagă de 8h/zi sau dacă sunt fracțiuni de normă, acestea se vor cumula) sau 3% (dacă societatea nu are angajați);
 • asociatul/acționarul unei SRL va putea să se folosească de bani (pentru efortul depus) doar prin distribuirea de dividende din profiturile realizate anual sau mai nou și trimestrial după întocmirea bilanțului intermediar;
 • SRL va trebui să depună și să plătească (lunar sau trimestrial, în funcție de vectorul fiscal) câteva declarații fiscale, cum ar fi:declarația 100; declarația 112 (dacă sunt angajați); declarația 300 (dacă societatea este plătitoare de TVA); declarația 390 (dacă societatea desfășoară activități intracomunitare); declarația 394 (dacă societatea este plătitoare de TVA); etc.
 • contabilitatea SRL trebuie să fie ținută de o persoană cu studii superioare în domeniul economic – angajată, un expert contabil sau de o firma de contabilitate, existând astfel costuri suplimentare fie cu angajarea acestuia fie cu prestarea de servicii de contabilitate;
 • SRL va trebui să întocmească și să depună la organul fiscal situații financiare anuale și semestriale (dacă e cazul);
 • dacă se decide repartizarea de dividende, se va reține un impozit pe dividende de 5%, iar dacă valoarea dividendelor încasate depășesc plafonul de 24.960 lei, atunci persoană fizică ce a încasat veniturile va fi nevoită să depună declarația unică și să plătească CASS (10% * 24.960 = 2.496 lei);
 • SRL care are angajați va mai plăti pe lângă salariul net al angajaților și contribuțiile din sarcina angajatului (CAS-25%, CASS-10%, impozit-10%) și cea din sarcina angajatorului (CAM-2.25%);
 • SRL sau angajații săi pot beneficia de anumite facilități fiscale dacă sunt îndeplinite anumite criterii de eligibilitate, facilități fiscale cum ar fii: deducere personală; scutire de la plata impozitului pe veniturile de natură salarială pentru programator/persoane cu handicap; indemnizație de inserție; sume de la stat pentru angajarea șomerilor sau absolvenților; scutire de la plata contribuțiilor la nivelul salariului minim pe economie pentru angajații elevi / studenți / ucenici / pensionari / cu alte CIM-uri /; numeroase scutiri pentru angajații din domeniul construcțiilor, dacă sunt respectate anumite criterii.