Articol realizat de Vlad Săndulescu, attorney at law, Schoenherr și Asociații SCA


Primele prevederi legale specifice privind platformele de crowdfunding au fost introduse recent la nivel UE. Astfel, Parlamentul European a adoptat pe 5 octombrie 2020 o nouă reglementare, prin care stabilește reguli privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă ("ECSP" – platforme de crowdfunding) pentru întreprinderi în cadrul UE.

Noul pachet legislativ face parte din proiectul uniunii piețelor de capital care vizează asigurarea unui acces mai ușor pentru întreprinderi la noi surse de finanțare. Acesta stabilește un set unic de reguli care ajută ECSP-urile prin armonizarea cerințelor minime atunci când își desfășoară activitatea pe piața internă sau în alte state membre UE, în special pentru tranzacțiile transfrontaliere din UE. De asemenea, această legislație este menită să crească securitatea juridică și încrederea potențialilor investitori în crowdfunding prin stabilirea unor norme de protecție a investitorilor.

Caracteristice pachetului legislativ și intrarea în vigoare

Pachetul legislativ adoptat recent de Parlamentul European cuprinde:

  • un regulament privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă, care modifică și Regulamentul privind Prospectul (Regulamentul (UE) 2017/1129) prin introducerea unei noi excepții de la obligația de a publica un prospect în cazul ofertelor de finanțare participativă pentru o sumă de până la 5.000.000 EUR/ofertă, care se calculează pe o perioadă de 12 luni;
  • o directivă privind modificarea MiFID (Directiva 2014/65/UE privind piețele de instrumente financiare) prin introducerea unei excepții astfel încât ECSP să nu fie supuși dispozițiilor MiFID.

Conform acestor proiecte de lege adoptate, noul regulament și directiva vor intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE, dar se vor aplica numai după 12 luni de la data intrării lor în vigoare.

Astfel, va exista suficient timp pentru ca autoritățile UE relevante, precum și autoritățile naționale competente să evalueze și să emită norme secundare și să modifice legislația internă, dacă este cazul, pentru aplicarea noilor norme privind crowdfunding-ul, deoarece cadrul legal creat de acest pachet legislativ definește norme comune de autorizare pentru autoritățile naționale competente. De asemenea, ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) va juca, ca întotdeauna, un rol important prin faptul că va emite standardele tehnice aferente legislației privind crowdfunding-ul.

Aspectele de substanță ale legislației UE privind crowdfunding-ul: autorizarea și supravegherea finanțării participative și protecția investitorilor în acest proces

Noul cadru legislativ se concentrează pe ECSP, care reprezintă entitățile ce operează platforme digitale publice care facilitează asocierea potențialilor investitori sau creditori cu întreprinderile care caută finanțare (uneori aceste procese se desfășoare doar prin internet, fără întruniri fizice). Noile reguli vor acoperi campanii de crowdfunding de equity sau debt (de exemplu, prin acțiuni sau obligațiuni emise de companiile care doresc să strângă fonduri) de până la 5.000.000 EUR pe o perioadă de 12 luni. Tranzacțiile mai mari vor continua să fie reglementate de MiFID sau de Regulamentul privind Prospectul.

În ceea ce privește protecția investitorilor, cadrul legal stabilește cerințe de informare și transparență, în special față de investitorii nesofisticați, iar aceste cerințe trebuie adaptate în funcție de tipul finanțării, respectiv dacă finanțarea este acordată sub forma unui împrumut sau a unei investiții în acțiuni/părți sociale. Investitorilor va trebui să le fie furnizat de către ECSP și de compania care strânge fonduri un document cu informații cheie privind investiția pentru fiecare campanie de finanțare participativă.

ECSP vor trebui să le ofere potențialilor investitori informații clare despre criteriile de selectare a proiectelor de finanțare, dar și despre riscurile financiare pe care le suportă investitorii, inclusiv riscul de insolvență al afacerii finanțate.

În ceea ce privește conformitatea cu reglementările, ECSP vor trebui să solicite autorizație de la și să fie supravegheați de autoritatea națională competentă a statului membru în care sunt stabiliți (în cazul României, este vorba de Autoritatea de Supraveghere Financiară) și vor putea, de asemenea, să își furnizeze serviciile în mod transfrontalier printr-o procedură de notificare efectuată la autoritatea competentă din statul membru UE pe care îl vizează.

Concluzie

Fără îndoială, crowdfunding-ul este deja o alternativă de finanțare care s-a extins constant în ultimii ani în Europa și care va continua să crească. Platformele de finanțare participativă și investitorii asociați sunt activi de ani de zile într-un cadru de reglementare nearmonizat și sperăm că noua legislație va ajuta ecosistemul existent de crowdfunding să își continue expansiunea într-un mod care să protejeze toate părțile implicate, de la investitori la furnizorii de platforme și la start-up-urile/IMM-urile care caută și primesc finanțare.