Programul „are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de active noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, în calitate de utilizatori, denumiți în continuare beneficiari”, se arată în detaliile publicate de fonduri-structurale.ro.

Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile:

 • silvicultura si pescuit;
 • agricultura,
 • industria extractivă;
 • industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea
 • construcțiile;
 • activitățile de poștă și curier;
 • hoteluri și restaurante;
 • activitățile de editare;
 • activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice
 • activități de cercetare-dezvoltare;
 • sănătate și asistență socială.

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de active noi și/sau second hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel:

 • în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziia de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;
 • în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.

Citește detaliile și consultă documentul pe fonduri-structurale.ro.