Procedura a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 806, din 12 octombrie. Înscrierile în cadrul programului vor începe la data de 6 noiembrie 2017, ora 10, pe site-ul agenției pentru implementarea proiectelor și programelor pentru IMM-uri.

În vederea obținerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017, operatorii economici vor completa și vor transmite online formularul de înscriere în program (Anexa nr.1 la procedura programului, disponibilă în documentul de la finalul articolului), începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în program se va face în ordinea înscrierii.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.

Programul urmărește, prin organizarea unui târg național pentru artizanat și meșteșuguri 2017, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării tradițiilor autohtone. Totodată, acest program este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2017, care va avea loc în cursul lunii noiembrie și va avea o durată de 3 zile.

Bugetul schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia (adică de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis urmând să fie efectuate până la 31 decembrie 2021) este de 3.560.000 lei.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 890.000 lei. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 890.000 lei/anual.

Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 450 de beneficiari, din care 150 de beneficiari în anul 2017.

Procedura de implementare și anexele by Oana Cosman on Scribd

Photo by Jeremy Paige on Unsplash