Aplicanții care nu erau și asociați sau acționari la întreprinderea pentru care aplică aveau o dilemă privind completarea Anexei 2 - Declarație ajutor de minimis.

"În urma solicitărilor dumneavoastră cu privire la completarea Anexei 2 -Declarație ajutor de minimis, facem următoarea precizare: În cazul în care reprezentantul legal al societății aplicante nu are calitatea de asociat sau acționar, atunci va declara pe proprie răspundere că asociatul/acționarul întreprinderii al cărui reprezentant legal este, a mai avut sau nu această calitate în altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăsoară sau a desfăsurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii pană la deschiderea sesiunii de înscriere", menționează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pe site-ul oficial.

Până în momentul de față, în cinci zile, au aplicat 1.523 de companii pentru a primi finanțare de 44.000 de euro de la programul Startup Nation.

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici au completat şi au transmis online planul de afaceri începând cu 15.06.2017 ora 10.00. Înscrierile durează timp de 30 zile calendaristice de la demararea acestui program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 14.07.2017, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.