Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod My SMIS – 141114 și are o valoare totală de 9.681.623,31 lei (din care 9.661.301 lei finanțare nerambursabilă).

Obiectivul proiectului Startup Ingenium este de a încuraja antreprenoriatul în rândul studenților prin susținerea înființării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu potențial competitiv.

Grupul țintă vizat de proiect este format dintr-un număr de 350 de persoane din următoarele categorii de grupuri țintă eligibile, definite conform ghidului condiții specifice: studenți (nivel ISCED 5-7) și doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi, nivel ISCED 8) cu domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României (respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), cât și în regiunea mai dezvoltata București-Ilfov.

În cadrul proiectului Startup Ingenium vor fi organizate cursuri de formare profesională, stagii de practică și mentorat și 29 persoane vor participa în cadrul unui concurs de idei de afaceri pentru obținerea unei finanțări cuprinse între 40.000 euro și 60.000 euro (primele 13 planuri de afaceri care propun 2 locuri de muncă vor obține 40.000 euro și primele 13 planuri de afaceri care propun 3 locuri de muncă vor obține 60.000 euro).

Printre rezultatele vizate la finalul proiectului Startup Ingenium se numără:

- 350 de persoane testate în vederea evaluării potențialului antreprenorial

- 350 de certificate de absolvire emise de ANC care atesta îmbunătățirea competentelor în domeniul antreprenorial

- 65 de locuri de muncă create și menținute

- 29 de rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis plus încă 3 rezerve

- 29 de persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat

- 26 de întreprinderi înființate conform legii nr 346/2004.