Peste 313 milioane euro sunt disponibili atât pentru start-up-uri, IMM, cât și companiile mari, însă numai pentru proiecte a căror valoare depășește 1 milion de euro. În acest fel, companiile care solicită ajutor de stat prin Schema reglementată de HG 807/2014 pot obține până la 50% din valoarea totală a investiției, dar nu mai mult de 37,5 milioane euro[1].

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru obținerea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, valabil în perioada 01.07.2014 - 31.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, şi a Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020.

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 1 milion euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro).

“Tot mai multe companii au apelat la obținerea de ajutoare de stat oferite de Guvernul României prin diferite scheme de finanțare în ultimii ani, ca parte a strategiei de a-și dezvolta business-urile acolo unde a fost nevoie. Prin intermediul Schemei de ajutor reglementată de HG 807/2014, companiile pot obține până la 50% din valoarea investiției, pentru proiecte a căror valoare depășește 1 milion de euro. Se acordă sprijin nerambursabil de 50% din valoarea investiției pentru toate regiunile țării cu excepția Regiunii Vest (Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin) și Ilfov, unde companiile primesc 35% nerambursabil, în timp ce în București sprijinul este de 10%. Am reușit până acum obținerea cu succes a mai multor finanțări, atât pentru companii mari dar și IMM, în sectorul de producție și servicii, iar pentru 2020, fiind ultimul an de valabilitate a Schemei ne așteptăm ca numărul solicitărilor sa se tripleze, îndeosebi în al doilea semestru”, a declarat Roxana Mircea, fondator și partener al companiei de consultanță REI Finance Advisors, specializată în servicii profesionale pentru atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat destinate companiilor cu activitate pe piața din Romania.

Acordurile pentru finanțare se pot emite în baza Schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

“Întrucât evaluarea proiectelor prin Schema reglementată de HG 807/2014 durează între 4-6 luni, recomandăm companiilor interesate să depună proiectele de investiții până cel târziu în luna august, pentru a exista timp necesar evaluării dosarelor și a primi Acordul de finanțare până la termenul limită de 31.12.2020”, a precizat Roxana Mircea.

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei Scheme sunt companii nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică și care nu sunt în dificultate.

Proiecte de peste 1,4 mld. EUR au fost depuse și peste 10.000 noi locuri de muncă au fost create până în prezent prin HG 807/2014

Potrivit datelor oficiale, până la finalul anului 2019 au fost emise peste 50 de Acorduri de finanțare prin HG 807/2014, valoarea totală a proiectelor ridicându-se la peste 1,4 miliarde euro și crearea a peste 10.000 de noi locuri de muncă[2]. Printre companiile care au aplicat cu succes pentru acest program se numără Automobile Dacia, Bosch, Arctic, Teraplast, Pirelli sau proiectul Therme București Nord.

„În ciuda perioadei pe care o traversăm, proiectele demarate până în prezent și aflate în diferite stadii de execuție își continuă investițiile, în timp ce numărul companiilor care își doresc să obțină sprijin prin această axă de finanțare crește considerabil. Purtăm discuții cu mai multe companii, avem multe dosare în pregatire, ceea ce ne face să credem că până la finalul acestui an vom obține finanțarea necesară pentru partenerii noștri. Pentru a depune proiectul, companiile ar trebui sa dețină terenul, liber de sarcini, un deviz general, scrisoare de confort angajată, pentru a demonstra capacitatea de cofinanțare, în cazul în care se recurge la un credit bancar. În cazul in care se depune un proiect cu construcție de hală/achiziție echipamente este nevoie de un flux tehnologic foarte clar și previziuni financiare care să prognozeze plata de taxe și impozite pentru următorii 5 ani, cel puțin la nivelul valorii ajutorului de stat primit”, a adăugat Roxana Mircea.

În cadrul planului de afaceri, societatea care aplică pentru ajutor de la stat trebuie să demonstreze existența unor contracte ferme / scrisori de intenție pe termen mediu și lung (3-5 ani) pentru vânzarea produselor care vor rezulta din noul proiect de investiții.

Printre activitățile și cheltuielile eligibile prin HG 807/2014 se regăsesc proiecte de achiziție instalații tehnice, echipamente, realizarea de construcții noi, închiriere clădiri, cât și achiziția de active necorporale, atât pentru producție cât și pentru servicii de depozitare, abatorizare, spitale etc.

Printre domeniile de activitate eligibile se numără:

 • Asistență medicală;
 • Abatoare;
 • Depozite;
 • Confecții metalice, structuri, produse și componente;
 • Confecții textile, incălțăminte, marochinărie;
 • Produse de uz cosmetic și menaj;
 • Fabricare produse din material plastic;
 • Producția de hârtie;
 • Fabricarea de echipamente electronice;
 • Fabricarea de produse pentru construcții (beton, ciment, prefabricate);
 • Hoteluri și alte facilități de cazare;
 • Industria chimică;
 • Industria lemnului, procesare de bază și fabricarea de mobilier;
 • Prelucrarea pietrei;
 • Producție publicitară;
 • Programare și consultanță în IT, portaluri web;