Studiul “Revizuirea planului de acțiune 5G pentru Europa” (realizat de Analysys Mason cu contribuția Qualcomm Technologies și Ericsson) oferă o analiză în termeni de cost-beneficii, atât la nivelul fiecărei țări din Europa, cât și la nivel de segment de piață.

Studiul include și recomandări în ceea ce privește investițiile publice necesare, precum și în privința schimbărilor care ar trebui făcute pentru a valorifica oportunitățile cât mai bine.

Se estimează că, în România, valoarea actuală a beneficiilor economice, aduse prin transformarea digitală la nivelul mai multor sectoare (determinată exclusiv de tehnologia 5G) este de 6,8 miliarde de euro, costurile fiind de 1,9 miliarde de euro: un raport costuri-beneficii de 3.6, cu un beneficiu net (beneficiu minus cost) de 4,9 miliarde de euro.

Potrivit raportului, Germania ar fi țara cu cel mai mare beneficiu net global (beneficiu minus cost) de 38,5 miliarde de euro; cu o investiție de 6 miliarde de euro, raportul beneficiu-cost (CBR) este de 7.5. Totodată, Elveția își propune să aibă cel mai mare raport beneficiu-cost (14.7), cu un beneficiu net de aproximativ 10 miliarde de euro și o investiție de numai 700 de milioane de euro.

“Tehnologia 5G poate fi pentru Europa stimulul economic de care aceasta are nevoie. Utilitatea conectivității prin 5G nu se limitează doar la smartphone-uri, ci are potențialul de a schimba industrii întregi, la nivel macro. Qualcomm s-a angajat într-un proces în care își propune să lucreze alături de companiile, organizațiile și guvernele din Europa pentru a valorifica potențialul de creștere și oportunitățile de inovație pe care le prezintă această tehnologie”, precizeazăWassim Chourbaji, Senior Vice President Government Affairs, Qualcomm Communications SARL.

În privința ariilor de utilizare a acestei tehnologii, cele mai însemnate beneficii economice (în ceea ce privește impactul în PIB-ul European) provin din clusterele Producției și Agriculturii Inteligente, precum și din clusterul Zonelor urbane și suburbane (FWA) Inteligente, acestea aducând beneficii nete după cum urmează: 58 de miliarde de euro, 37 miliarde de euro, respectiv 18 miliarde de euro.

“Ca platformă de inovare deschisă, tehnologia 5G asigură infrastructura critică de care Europa are nevoie pentru o redresare economică sustenabilă, rezistentă și incluzivă. Uniunea Europeană își setează obiective pentru Decada Digitală și implementează prevederile Green Deal și ar trebui să se asigure că tehnologia 5G are un rol fundamental în ceea ce înseamnă transformarea digitală și decarbonizarea economiei. Ericsson este un lider tehnologic în domeniul 5G, care s-a angajat să extindă următoarea generație de soluții de conectivitate la nivelul întregii societății”, spune Gabriel Solomon, Head of Government and Industry Relations, Ericsson Europe and Latin America.

Studiul grupează segmentele de piață în patru arii principale: Producție și Logistică Inteligente, Comunități Rurale Inteligente, Orașe Inteligente și Servicii Publice Inteligente. Clusterele Producție Inteligentă și Comunități Rurale Inteligente au cele mai mari beneficii nete, de 70 de miliarde de euro, respectiv 55 de miliarde de euro, deși raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât cele ale clusterelor Orașe Inteligente și Servicii Publice Inteligente.

De asemenea, în România clusterele Comunități Rurale Inteligente, respectiv Producție și Logistică Inteligente au cele mai mari beneficii nete, de 2 miliarde de euro, respectiv 1,5 miliarde de euro, deși raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât în cazul clusterului Orașe Inteligente (6.7).

Totodată, studiul identifică principalele zone care necesită finanțare publică (parțial sau în totalitate), pentru a putea obține beneficii. Aceste domenii sunt: sănătate și spitale; clădiri municipale; educație; turism; agricultură și zone urbane, inclusiv transportul public. Potrivit cercetării, beneficii în valoare de peste 50 de miliarde de euro pot fi generate prin finanțări publice de sub 20 de miliarde de euro.

Date extrase din raport:

Pe lângă beneficiile economice datorate investițiilor, cercetarea evidențiază și multe dintre beneficiile de mediu și sociale, determinate de implementarea soluțiilor de conectivitate 5G: securitatea în muncă; o calificare mai înaltă a forței de muncă; emisii de dioxid de carbon reduse; consum redus de energie; optimizarea resurselor în procesele de producție, incluziune socială; securitatea activităților de import/export.

În industria IT&C tehnologia 5G ar putea aduce venituri cumulate de 31 de trilioane de dolari din produsele și serviciile destinate consumatorilor sunt de părere specialiștii Ericsson, unul dintre jucătorii importanți de pe piața de telecomunicații.

Tehnologia 5G ar putea aduce venituri cumulate de 31.000 miliarde de dolari, în industria IT&C, pe segmentul consum, potrivit estimărilor Ericsson. Câștigurile furnizorilor de servicii de comunicații sunt estimate la 3.700 de miliarde de dolari din total, iar cifra ar putea crește pe măsură ce vor apărea noi oportunități pentru dezvoltarea de servicii digitale conexe.

Conform celui mai recent raport ConsumerLab, realizat de Ericsson, referitor la potențialul tehnologiei 5G, furnizorii de servicii de comunicații ar putea genera venituri de până la 131 de miliarde de dolari, până în 2030, numai din furnizarea de servicii digitale.