EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Cursurile de pregătire pentru viitorii antreprenori vor avea loc pe perioada a 9 zile într-unul dintre centrele organizatoare. Cei interesați să participe trebuie să știe că acest curs este gratuit, vor avea asigurată mâncarea și cazarea pe durata ”taberei” organizate de minister. Totodată, înainte de a se înscrie trebuie să fie siguri că sunt disponibili pentru a participa la toate sesiunile din cadrul celor 9 zile.

De altfel, în dosarul de înscriere vor trebui să depună o declarație pe proprie răspundere că vor participa continuu la toate activitățile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sancțiunea interzicerii aplicării la programele naționale derulate de către MMACA o perioadă de 3 ani

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare denumit în continuare UNCTAD - Geneva, fiind operaţional în 35 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

UNCTAD/EMPRETEC - grup țintă și obiective

Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele programului sunt susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

În esență, programul își propune identificarea întreprinzătorilor de succes; dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi; sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor; dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2018 aprobat prin Legea bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018 este de 504.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2018 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice, anunță reprezentanții ministerului.

Suma de 504.000 lei va fi împărţită în mod egal celor 4 AIMMAIPE organizatoare - Brașov, Ploiești, Iași, Timișoara - care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshop-urilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 4 workshop-uri.

Beneficiarii programului UNCTAD/EMPRETEC

Pot beneficia de prevederile programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program prevăzut în anexa nr. 1 (pe care o regăsiți la finalul materialului), următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt cetăţeni români sau cetățeni străini vorbitori de limbă română;

b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de bacalaureat/licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;

c) se înscriu la activităţile prevăzute în program, prin completarea formularului de înscriere;

d) participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;

e) declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate activitățile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sancțiunea interzicerii aplicării la programele naționale derulate de către MMACA o perioadă de 3 ani.

f) declară pe propria răspundere că sunt apți din punct de vedere medical pentru efort.

Selecţia participanţilor în cadrul programului

Pentru workshop-urile organizate în cadrul programului, selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program, după cum urmează :

Etapa I - verificarea condiţiilor de eligibilitate conform pct. 4, de către AIMMAIPE ;

Etapa II - interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

În cazul respingerii aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD sau AIMMAIPE, după caz. Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi însoţită de motivele de respingere vor fi transmise către AIMMAIPE organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshop-ului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro.

anexa-nr.-1-3 Procedură de implementare UNCTAD/EMPRETEC by Oana Cosman on Scribd