Trei „femei inovatoare” vor primi fiecare câte 100.000 de euro, iar unei „inovatoare în ascensiune”, adică o întreprinzătoare de excepție aflată la începutul carierei, i se va acorda suma de 50.000 de euro. Concursul este deschis femeilor din întreaga UE și din țările asociate programului Orizont 2020 care au înființat sau co-înființat, înainte de 1 ianuarie 2018, o companie operațională și activă.

Concursul este finanțat prin intermediul programului pentru cercetare și inovare al UE, Orizont 2020. Mai multe informații privind criteriile de eligibilitate și de atribuire sunt disponibile aici.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 21 aprilie 2020. Un juriu format din experți independenți va evalua și selecta cele patru câștigătoare, ale căror nume fi anunțate în a doua jumătate a anului.

Femeile sunt subreprezentate în ceea ce privește crearea de întreprinderi inovatoare. Este un potențial neexploatat pentru Europa, care trebuie să optimizeze toate resursele disponibile pentru a rămâne competitiv și pentru a găsi soluții la provocările noastre societale.

De aceea, Comisia a creat, în 2011, un Premiu pentru femeile inovatoare, cu scopul de a spori gradul de sensibilizare a publicului cu privire la aceast aspect și de a încuraja femeile inovatoare să exploateze oportunitățile comerciale și de afaceri și să devină antreprenori.