Cele două entități sunt partenere în proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finanțat din programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE.

Workshop-ul va avea loc pe data de 23 noiembrie 2020, online, începând cu ora 15.00.

În cadrul evenimentului, experți și practicieni din România și Italia vor prezenta proiecte de inovare de succes dezvoltate de către comunitatea actorilor activi în domeniul nanomaterialelor, nanotehnologiei și materialelor avansate și vor dezbate despre rolul acestora în identificarea unor soluții durabile într-o serie largă de sectoare economice.

Participarea la workshopul din data de 23 noiembrie 2020 este deschisă reprezentanților mediului universitar și de cercetare, ai sectorului privat și ai celui public, prin intermediul unei înregistrări prealabile aici.

NMP-REG, proiect de cooperare interregională finanțat prin programului INTERREG EUROPE, implică organizațiile publice din diferite regiuni ale Europei care să lucreze împreună maxim 5 ani, abordând o direcție de politică comună, asigurându-se că lecțiile învățate în urma cooperării sunt puse în practică.

Obiectivul strategic general al programului INTERREG EUROPE constă în îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.

Proiectul NMP-REG are printre obiective:

  • îmbunătățirea performanței politicilor regionale în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate și sistemelor de producție
  • facilitarea accesului sectorului industrial la nanotehnologii, materiale avansate și sisteme de producție
  • elaborarea și implementarea unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea politicilor în materie de nanotehnologii, materiale avansate și sisteme de producție
  • promovarea creării de rețele în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate și sistemelor de producție la nivelul UE, inclusiv distribuirea orientării Planului de Acțiune NMP-REG prin intermediul Platformei de Învățare de Politici, al publicațiilor online și al altor mijloace de comunicare relevante.