Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

----

1. Statul de salarii este documentul care atestă calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate.

2. Statul de plată este un document justificativ de înregistrare în contabilitate a notelor contabile de salarii.

3. Se întocmește lunar.

4. Statul de salarii se arhivează pe o perioadă de 50 de ani.

5. Statul de salarii se semnează, pentru confirmarea exactităţii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii.

6. Documentele pe baza cărora se întocmește sunt: documentele de evidenţă a timpului lucrat efectiv, evidenţa şi documentele privind reţinerile legale, listele de avans chenzinal, concediile de odihnă, certificatele medicale.

7. Statul de plată este un document confidențial.

8. Nu trebuie să fie confundat cu alte documente similare ca și continut (de exemplu, fluturașul de salarii).

9. Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit.

10. Plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt avansul chenzinal, lichidările, indemnizaţiile de concediu se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă.

Un stat de salarii trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • impozitul calculat și reținut;
 • deduceri suplimentare;
 • venitul net;
 • contribuția pentru asigurări sociale de sănătate;
 • contribuția individuală de asigurări sociale;
 • numele și prenumele salariaților;
 • denumirea unității, secției, serviciului etc.;
 • denumirea formularului; întocmit pentru lună, anul;
 • venitul brut;
 • contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj;
 • cheltuieli profesionale;
 • deducere personală de bază;
 • venitul bază de calcul;
 • salariul net.