Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Cursurile valutare avute în vedere la calculul noilor plafoane fiscale:

Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2020 pentru euro: 4.8694 lei/eur.

Cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2020 (publicat de BNR în 30 decembrie 2020) : 4.8744 lei/eur.

Cursul mediu anual publicat de BNR: încă nu este publicat.

Cursul valutar de la data aderării: 3.3817 lei/ eur.

Microîntreprinderi

Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. În baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenți se consideră cursul publicat în 31.12.2020 – deci 4.8694 lei/eur, prin urmare plafonul este: 4.869.400 lei.

Plătitor de TVA

Plafonul pentru care ai obligația de a te înregistra că plătitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 euro. Mai precis, persoană impozabilă stabilită în România a cărei cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplică scutirea de TVA (regim special de scutire).

TVA la încasare

Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal – cifra de afaceri: 4.500.000 lei. Această este o noutate pentru anul 2021, adusă de Legea 296/2020. Plafonul anterior a fost 2.250.000 lei.

Achiziții intracomunitare de bunuri sub 10.000 euro

Nu sunt considerate operațiuni impozabile în România – achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc, printre altele, și condiția ca valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare să nu depășească pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR.

Atenție! Echivalentul în lei este 34.000 lei deoarece conversia se realizează la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării).

Schimbarea perioadei fiscale a TVA

Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar – este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru dată de 31 decembrie a anului 2020 respectiv -publicat în 30.12.2020: 4.8744 lei/euro). Astfel plafonul la 2020 este de 487.440 lei.

Trecerea de la normă la sistem real

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2020). Cursul mediu anual pe 2020 la euro nu a fost publicat încă.

Vânzări la distanță

Pentru vânzări la distanță, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro . Contravaloarea în lei se stabilește pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la dată aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, și prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.

Servicii electronice

Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplică regimul general al serviciilor este de 10.000 euro, în echivalent lei 46.337 lei (valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate la alin. (8) lit. c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la dată adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei -art. 278 alin. (12) Cod fiscal).

Pragurile valorice Intrastat

Pentru anul 2021, pragurile valorice au rămas la fel că pentru anul 2020, astfel:

900.000 lei pentru expedieri intră-UE de bunuri şi, respectiv, 900.000 lei pentru introduceri intră-UE de bunuri.

Pragul pentru aplicarea TVA cu cota redusă pentru livrările de locuințe

Deși prin Legea nr. 248 /2020 s-a adus o modificare Codului fiscal, în sensul exprimării în euro a valorii fără tva a apartamentelor pentru care se aplică cota redusă de 5%, livrate către persoane fizice. Până la 31.12.2020 plafonul a fost de 450.000 lei iar din 01.01.2021 urmă să devină 140.000 euro.

În ultima zi a anului 2020 s-a publicat însă OUG 226/2020 care amână aplicarea acestei măsuri până în 2022, astfel că pentru anul 2021 plafonul rămâne 450.000 lei.