Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Taxa pe valoare adăugată (TVA) – cota standard este de19%, iar cotele reduse sunt de 5% (pentru serviciile de catering, cazare, manuale școlare, cărți, reviste, acces la muzee, evenimente culturale/sportive), respectiv 9% (pentru serviciile de alimentare cu apă, alimente, băuturi, serviciile medicale);

Impozit pe venitul microîntreprinderilor – 1% (dacă societatea are cel puțin 1 angajat cu normă întreagă sau mai mulți cu normă parțială care cumulat să formeze o normă întreagă), sau 3% (dacă societatea nu are salariați);

Impozitul pe profit – 16%;

Impozitul pe veniturile de natură salarială – 10%;

Contribuția de asigurări sociale (CAS) – 25%;

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) – 10%;

Contribuția asiguratorie de muncă (CAM) – 2.25%;

Impozit suportat de entitate pentru repartizarea dividendelor – 5%;

Impozitului/taxa pe clădirile deținute de persoana juridică – 0,08% – 0,2% din valoarea clădirilor cu scop rezidențial și 0,2% – 1,3% din valoarea clădirilor cu scop comercial.