În România, această creștere depășește media globală este de aproape 14%, în schimb dorința femeilor de a înființa o afacere a scăzut cu 7%. Directorul Executiv al GEM, Mike Herrington, afirmă că politicile și inițiativele pentru susținerea antrerepnoriatului feminin trebuie adaptate și personalizate în funcție de fiecare economie.

În ultimul an, 163 de milioane de femei au înființat afaceri în 74 de țări din întreaga lume, în timp ce 111 de milioane conduceau întreprinderi deja consacrate. Antreprenoriatul feminin este în creștere la nivel global, arată Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, un raport publicat cu ajutorul mai multor instituții : Babson College, Smith College, Korea Entrepreneurship Foundation, Tecnológico de Monterrey, Universidad Del Desarrollo și Universiti Tun Abdul Razak.

"Acest raport nu numai că arată amploarea impactului pe care femeile antreprenor le au în întreaga lume, ci evidențiază și contribuția lor la creșterea și bunăstarea societăților în care trăiesc." a declarat Donna Kelley, profesoară la Babson College și co-autoare a raportului. "Femeile antreprenor oferă venituri familiilor lor și locuri de muncă membrilor comunității, crează produse și servicii care dau o valoare nouă lumii din jurul lor".

163 de milioane de femei au înființat afaceri în 74 de țări din întreaga lume, în timp ce 111 de milioane conduceau întreprinderi deja consacrate

Rata antreprenoriatului feminin variază semnificativ în economiile care au fost analizate. GEM grupează economiile în cinci niveluri de dezvoltare economică (folosind criteriile identificate de Forumul Economic Mondial) și șase regiuni geografice: Asia de Est și de Sud și Pacific, Europa și Asia Centrală, America Latină și Caraibe, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, America de Nord, Africa sub-sahariană.

În Europa, femeile percep din ce în ce mai mult antreprenoriatul ca o oportunitate

Comparând datele obținute în cele 63 de economii care au făcut obiectul acestui raport dar și al celui elaborat în 2015, GEM a constatat că activitatea antreprenorială totală în stadiu incipient, monitorizată prin indicatorul TEA (Total Entrepreneurial Activity), a crescut în rândul femeilor cu 10%, iar diferența de gen (raportul dintre numărul femeilor și cel al bărbaților antreprenori) a scăzut cu 5%. În România, creșterea TEA este de aproape 14%, în condițiile în care țări precum Franța, Germania și Ungaria înregistrează o scădere, iar Polonia o creștere de 36% și Irlanda de 72%. România se detașează în ceea ce privește proporția de femei care își deschid o afacere în sectorul agriculturii : 20%, de două ori mai mult decât media europeană, dar totuși mai puțin decât în Italia.

Rata TEA a femeilor variază de la 3% în Germania, Iordania, Italia și Franța până la 37% în Senegal. În doar cinci economii din două regiuni (Indonezia, Filipine și Vietnam în Asia și Mexic și Brazilia în America Latină), femeile întreprind în proporții egale sau mai mari decât bărbații.

În România, creșterea TEA este de aproape 14%, în condițiile în care țări precum Franța, Germania și Ungaria înregistrează o scădere, iar Polonia o creștere de 36% și Irlanda de 72%

În ciuda ratelor scăzute ale TEA, Europa se remarcă prin faptul că are mai multe femei antreprenor cu studii decât bărbați, în medie cu 22% mai mult. Participarea femeilor la crearea de afaceri în Europa rămâne scăzută, dar percepția antreprenoriatului ca pe o oportunitate este în creștere. În timp ce femeile din Europa sunt mai puțin susceptibile de a începe afaceri decât cele din economiile cu un nivel de dezvoltare economică scăzut, s-a înregistrat o creștere de 10% a numărului de femei care consideră că există oportunități interesante pentru a începe o afacere în regiune.

10% din femeile antreprenor intervievate își desfășoară activitatea singure și nu au intenția de a angaja în următorii cinci ani. Europa are cea mai mare frecvență de femei care lucrează pe cont propriu.

Cum trebuie orientate politicile pentru o mai bună susținere a femeilor antreprenor

"GEM, acum în al 18-lea an, a câștigat recunoașterea internațională ca fiind cel mai important studiu longitudinal privind antreprenoriatului din lume, oferind astfel recomandări de valorare pentru a ghida viitoarele cercetări, deciziile politice, precum și intervențiile care ar putea dezvolta spiritul întreprinzător al femeilor. ", declară Directorul Executiv al GEM, Mike Herrington. "Datele din acest ultim raport evidențiază câteva tendințe cheie și paradoxuri, adaugă el. Odată cu creșterea nivelului de dezvoltare economică și a nivelului educațional, participarea antreprenorială a femeilor scade, iar decalajul dintre femeile și bărbații care inițiază o afacere crește, însă și fenomenul de desființare a afacerilor se reduce. În timp ce rata femeilor care pun capăt unei afaceri este mai mare cu 10% decât cea a bărbaților în economiile din primele trei niveluri de dezvoltare, mai puține femei din economiile puternic dezvoltate, bazate pe inovare, au ieșit din afaceri - o cifră ce reprezintă doar două treimi din procentul bărbaților care renunță la businessul lor ".

Factorii de decizie politică pot remarca de exemplu și faptul că, în medie, probabilitatea ca femeile să invoce necesitatea ca motiv pentru crearea unei afaceri este cu 20% mai mare, comparativ cu bărbații - în special în economiile mai puțin dezvoltate. În schimb, o constatare pozitivă este că femeile antreprenor prezintă o predispoziție pentru inovare cu 5% mai mare decât bărbații.

Chiar dacă în raport nu există răspunsuri clare, datele oferă o bază importantă pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului feminin și crearea de valoare economică și socială în întreaga lume, comentează Herrington. "În multe privințe, acest raport arată că femeile antreprenor din întreaga lume sunt mai degrabă diferite din punct de vedere demografic, al atitudinii și al tipurilor de afaceri pe care le conduc", spune el. "Acest lucru sugerează că inițiativele de sprijin pentru femeile antreprenor trebuie să fie adaptate și personalizate în funcție de economie, în loc să propună o abordare unică pentru toți".

Photo by rawpixel.com on Unsplash