În baza Contractului de finanțare Nr. M2-10938 din 23-07-2021, măsura implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agenția pentru IMM, în conformitate cu prevederile OUG nr.130/2020,privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabila, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 28-07-2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, in vederea relansarii activitatii economice, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 834813.75 lei din care : 725925 lei grant si 108888.75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3D – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețe regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

[CLASS IT OUTSOURCING SRL]

Persoană de contact:

BOGDAN TUDOR

Bogdan.tudor@classit.ro

0726700500

www.startechteam.ro