TechAngels, cea mai extinsă rețea de investitori individuali interesați de startup-uri de tehnologie, a înregistrat în trimestrul al treilea al acestui an o creștere a numărului de investitori, o creștere a colaborării între diferiții actori din ecosistem, acceleratoare, fonduri și investitori privați, precum și extinderea rețelelor de cooperare atât în regiune cât și la nivel european.

Investițiile făcute de membrii grupului se ridică la peste 2,8 milioane de euro în trimestrul al treilea 2021. De la începutul anului suma totală investită este de 5,8 milioane euro, aproape egală cu investițiile membrilor, din întregul an 2019, de dinaintea pandemiei.

Beneficiarii au fost, pe de o parte, startup-uri în runde follow on, cărora li se adaugă alte startup-uri noi. Peste 94 de startup-uri au participat la pitch-uri în primele nouă luni ale anului, din 300 aflate în screening.

31 de startup-uri au avut întâlniri de pitch cu investitorii TechAngels în trimestrul al treilea, un număr semnificativ, deși luna august este în mod obișnuit o lună de pauză pentru întâlnirile oficiale ale grupului.

Soluțiile propuse de startup-uri în această perioadă au fost peste o treime (40%) adresate categoriei business, simplificării proceselor din companii sau creșterii eficienței în vânzări. În topul domeniilor abordate de startup-urile prezente la pitch-urile TechAngels au urmat soluțiile healthtech și cele fintech, fiecare reprezentând aproximativ 15% din soluțiile prezentate.

TechAngels a participat la mai multe proiecte de accelerare organizate de parteneri din ecosistem cum sunt How To Web, Techcelerator și Commons Accel, la proiecte de finanțare sindicalizate cum au fost, spre exemplu, finanțarea pentru Metabeta (la care a colaborat cu rețelele de investitori de tip angel din Timișoara, Cluj și Iași, alături de fonduri de investiții) sau implicarea în premiul sindicalizat de la programul Spotlight (unde participă cu 100.000 de euro la premiul total de 350.000 de euro).

De asemenea, ca parte a sprijinului pentru creșterea ecosistemului startup, TechAngels a extins colaborarea cu universități din România și cea cu rețelele de investitori regionale și europene.

“Evoluțiile ecosistemului startup din România sunt sincronizate cu cele de la nivel european; două dintre studiile recurente apărute recent- cel al Startup Genome și fDi Intelligence- plasează capitala pe primele poziții în privința creșterii înregistrate și a potențialului ca zonă emergentă. Studiile remarcă și Cluj, Timișoara și Iași ca fiind orașe favorabile evoluției startup-urilor. Efervescenta mediului va atrage încă și mai multe oportunități de finanțare și sper ca ideile fondatorilor să capete contur în forma unor produse viabile, mai rapid și mai aplicat din punct de vedere business. Aici rolul nostru de mentori și consultanți este adesea util în arderea unor etape de dezvoltare, în accelerarea curbei de învățare”, spune Mălin Ștefănescu, Președintele TechAngels România.

Pe lângă participarea la Business Angels Europe (BAE), una dintre rețelele de investitori de tip angel din Europa, TechAngels a intrat ca membru deplin și în cadrul European Business Angel Network (EBAN). Apartenența la mai multe astfel de grupuri de investitori privați conferă TechAngels oportunități noi de colaborare și oferă o viziune actualizată asupra evoluției startup-urilor, care vizează din ce în ce mai des piețe care depășesc piața locală.

Preocuparea organizației va continua să fie orientată pe trei direcții: susținerea startup-urilor care au nevoie de sfaturi și resurse, a investitorilor care doresc să facă pasul spre angel investing și extinderea rețelelor de colaborare în cadrul ecosistemului la nivel regional.