Astfel, Bitnett (companie fondată de frații Cristian și Mihai Logofătu), va organiza în data de 26 aprilie o Adunare Generală Extraordinară (AGEA) care are, printre altele, pe ordinea de zi și aprobarea cumpărării integrale a Gecad Net, o companie specializată în comercializarea și implementarea aplicațiilor software, ce furnizează servicii IT integrate sau soluții de securitate IT. Compania are peste 12.000 de clienți un domenii precum telecom, sectorul financiar-bancar, construcții, energie, petrol și gaze, și face parte din grupul de companii Gecad, fondat de Radu Georgescu.

Potrivit celor mai recente informații disponibile pe site-ul Registrului Comerțului, acționarii Gecad Net sunt Concentric Holding (cu sediul în Olanda), cu o participație de 99,99% - inițial, holdingul a fost înființat în Cipru în 2009, acțiunile fiind transferate de Radu Georgescu în Olanda în vara anului 2013 – și Radu Georgescu, cu 0,001%.

Potrivit comunicatului Bittnet disponibil pe site-ul BVB, în cadrul AGEA se va discuta ”aprobarea cumpărării integrale, din surse proprii sau din finanțare bancară sau cu finanțare din emisiune de obligațiuni, a tuturor părților sociale ale societății comerciale Gecad Net SRL - persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca Nr. 169, Etaj 5, sectorul 1, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/6266/1999, Cod unic de înregistrare: 11973883, precum și a întregului fond de comerț, pentru un preț maxim de 600.000 euro. Mandatarea administratorului să reprezinte Societatea cu puteri depline în vederea negocierii și stabilirii condițiilor de achiziție, a negocierii și obținerii finanțării necesare, precum și pentru semnarea tuturor actelor necesare și înregistrarea acestora la instituțiile abilitate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în vigoare”.

Bittnet a înregistrat anul trecut o creștere cu 36% a cifrei de afaceri față de 2015, până la nivelul de 13,6 milioane de lei (circa 3 milioane de euro). Compania, care oferă cursuri IT oficiale, servicii de implementare de soluții IT bazate pe tehnologii cloud, dar și în zona de infrastructură IT clasică (routing, switching, servere, virtualizare, securitate, teleprezență sau wireless) a fost listată la Bursa de Valori București, pe piața AeRO, în 2015.

Furnizorul de servicii și soluții software Gecad Net a raportat o cifră de afaceri de 4,2 milioane de euro în 2015, cu 15% mai mare decât cea din anul anterior. Din informațiile disponibile, la nivelul lui 2015, cele mai dinamice linii de business ale companiei au fost soluțiile bazate pe platforme cloud (Office 365, Microsoft Azure și Adobe Creative Cloud), precum și cele de securitate IT și cele pentru proiectare asistată.