Ce este un certificat energetic?

Certificatul energetic este un document legal tipărit care indică eficiența energetică a unui imobil sau a unei părți din imobil care poate fi folosită separat (exemplu: un apartament).

O parte din imobil care se poate utiliza separat poartă în lege denumirea de "unitate a clădirii".

O clădire mai eficientă din punct de vedere energetic înseamnă costuri de utilizare mai mici. Vedeți ce trebuie să facem ca locuința noastră să consume mai puțină energie.

Definițiile date de Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (modificată și completată) sunt următoarele:

Certificat de performanță energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Unitate a clădirii - o zonă/o parte a unei clădiri, un etaj sau un apartament dintr-o clădire, care este concepută/conceput sau modificată/modificat pentru a fi utilizată/utilizat separat.

Cine are dreptul să emită acest document?

Doar auditorii energetici atestați au dreptul să emită acest act în România.

În funcție de gradul lor profesional, aceștia au dreptul să elibereze acest document pentru anumite categorii de clădiri:

  • pentru toate tipurile de imobile - cei cu gradul I;
  • doar pentru case și blocuri de locuințe - auditorii de gradul II.

În plus, singurii care pot elabora auditul energetic (un document diferit de certificat, cu care nu trebuie confundat) sunt doar auditorii având gradul I.

Când este este obligatoriu să existe un certificat de performanță energetică pentru clădiri?

Acest document este obligatoriu să existe atunci când se vinde, închiriază sau renovează major o clădire sau o unitate a clădirii.

El mai este obligatoriu pentru clădirile noi, precum și pentru cele administrate sau aparținând autoritătilor și pentru cele vizitate frecvent de public.

O copie a acestui document trebuie depusă la organul fiscal după închiriere sau vânzare-cumpărare.

Conform legii, contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără să existe acest act sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

La fel, procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor și neînsoțit de copia de pe certificat este nul de drept.

Anunțurile de vânzare-cumpărare sau închiriere trebuie să conțină informații din acest document, altfel amenda ar fi între 1250 lei și 2500 lei. Informații necesare:

  • clasa energetică;
  • consumul total specific de energie primară;
  • indicele de emisii echivalent CO2;
  • consum total specific de energie din surse regenerabile.