Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


1.TVA

Regulă generală : perioada fiscală este luna calendaristică

Excepție: trimestrul, dacă ai cifra de afaceri sub 100.000 eur oși nu ai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri (art.322 Cod fiscal)

Schimbarea perioadei fiscale în 2021- față de 2020:

1. Dacă în anul 2020:

– perioada fiscală a TVA a fost luna;

– cifra de afaceri a fost sub 100.000 euro și

– nu s-au realizat achiziții intracomunitare de bunuri, atunci perioada fiscală a TVA în 2021 este trimestrul.

Declarații care se depun:

D 700 (010/070) până în 15.01.2021

D 094 până în 25.01.2021

2. Dacă în 2020:

– perioada fiscală a fost trimestrul;

– cifra de afaceri a fost peste 100.000 euro atunci în 2021 perioada fiscală a TVA este luna.

Declarații :

D 700 (010/070) până în 15.01.2021

3. Dacă în anul 2020:

– perioada fiscală a fost trimestrul;

– cifra de afaceri a fost sub plafonul de 100.000 euro;

– nu s-au realizat achiziții intracomunitare de bunuri atunci perioada fiscală rămâne trimestrul în 2021

Declarații:

D 094 până în 25.01.2021.

2.Salarii

Regulă generală: perioada fiscală este luna calendaristică.

Declarația 112 se depune lunar, până la dată de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Excepție: trimestrul

Cine poate depune trimestrial?

Declarația 112 se poate depune trimestrial, până la dată de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului de către angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care fac parte din următoarele categorii:

  • persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
  • asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice cu excepția instituțiilor publice
  • persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
  • persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Există și aici excepții:

Dacă în cursul trimestrului angajații beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, angajatorii, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat.

În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/ aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doa, urmând că după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.

Cote de taxe valabile pentru 2021

În anul 2021 se vor aplica următoarele cote de taxe:

Impozit pe dividende 5%

TVA 19%, 9%, 5%

CAS angajat – general 25%; construcții 21.25%

CASS angajat – general 10 %; construcții scutit

CAM (contribuția asiguratorie pentru muncă) 2.25%

Impozit pe venitul din salarii – general 10%; construcții scutit

Impozit pe profit 16%

Impozit micro – cel puțin un salariat 1%; fără salariați 3%