Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

1. Începând cu anul 2019, salariul minim pe economie este diferențiat și ia următoarele valori:

  • pentru angajații cu studii superioare încadrați în funcții pentru care se prevede nivel de studii superioare -> 2.350 de lei;
  • pentru angajații din construcții -> 3.000 de lei;
  • pentru angajații care nu se încadrează la punctele anterioare -> 2.080 de lei.

2. Pentru încadrarea în muncă este obligatoriu întocmirea contractului individual de muncă (primirea la muncă fără CIM se sancționează).

3. Înainte de angajare, angajatorii au obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii (costurile vor fi suportate în totalitate de către angajator).

4. CIM-ul la angajare se înregistrează în REVISAL până cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariat.

5. Angajatorul trebuie să elaboreze un dosar de personal pentru fiecare angajat care să cuprindă documente cu privire la:

  • acte privind studiile (diplomă studii, adeverință studii, certificate studii, etc);
  • acte necesare angajării (certificat medical, fișa postului, carte de identitate, etc);
  • acte privind contractul (CIM, acte adiționale, etc);
  • alte documente (cazier judiciar, fișe de evaluare anuale etc.)