Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Potrivit acestui ordin, nu depun raportări contabile semestriale:

  • entitățile înființate în cursul anului 2020,
  • entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2020,
  • operatorii economici care au avut o cifră de afaceri la 31.12.2019 mai mică sau egală cu plafonul de 220.000 lei,
  • entitățile care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară,
  • persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Cine are obligația depunerii bilanțului semestrial?

  • persoanele care aplică OMFP 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
  • entitățile care aplică OMFP 1.802/2014 care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Acestea se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2020, încadrarea în plafon se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Termenul de depunere

Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din legea contabilității.