Acest proiect are o valoare totală de 926.630,72 lei, valoarea cofinanțării din partea Uniunii Europene fiind de 762.655,86 lei.

Potrivit reprezentanților CNIPMMR, obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capacității operaționale și administrative a CNIPMMR de a fundamenta, elabora și susține politici publice în aria sa de activitate și expertiză, respectiv reprezentarea unitară și eficace a IMM-urilor și a mișcării patronale din România la nivel național și internațional și susținerea dezvoltării competitivității și performanțelor din acest sector.

Principalul punct de concentrare în cadrul acestui proiect va fi reprezentat de o mai bună implementare a utilizării testului IMM în procesele legislative din România.

“În cadrul proiectului vom forma 120 de persoane care să elaboreze politici publice și vom veni cu propuneri de politică publică alternativă de implementare a testului IMM, putând, pe viitor, să fundamentăm, să elaborăm și să promovăm și alte politici publice. În plus, vom realiza și o aplicație mobilă dedicată testului IMM, ce va folosi ca suport în consultarea IMM-urilor din România, devenind, astfel, prima organizație patronală din Europa care realizează acest lucru”, spune Florin Jianu, președinte CNIPMMR.

Rezultatele așteptate în urma implmentării proiectului sunt:

  1. Politică publică alternativă în domeniul evaluarii impactului inițiativelor legislative asupra activității sectorului IMM, elaborată și promovată.
  2. Reprezentanți din cadrul CNIPMMR formați în domeniul fundamentării și elaborării de propuneri de politici publice.

Rezultatul programului este reprezentat de creșterea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Testul IMM este propunere care a apărut prin 2014, prevederile pentru acesta fiind introduse în legea privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Chiar dacă acest test IMM nu se realizează, în esență, acesta ar fi trebuit aplicat în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se asigura în acest fel un mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor. Testul IMM ar trebui făcut de inițiatorul unui proiect de act normativ, acesta constând într-un sondaj cu privire la posibilele efecte pe care reglementările propuse le-ar avea asupra activității IMM-urilor.