Acest articol a fost publicat prima oară de către Ana-Maria Radu pe fonduri-structurale.ro, site-ul care te ajută să găsești finanțare.


Programul Femeia Antreprenor

Obiectivul principal: stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local, scrie fonduri-structurale.ro.

Solicitanți eligibili:

  • La Etapa I - Conferinţa naţională dedicată femeilor antreprenor din România pot participa:
    • femeile care au cetăţenie română şi care la data depunerii formularelor de înscriere au vârsta peste 18 ani şi au cel puţin studii medii definitivate.
    • operatorii economici: IMM-urile (societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), care îndeplinesc cumulativ, la momentul înscrierii online, criteriile de eligibilitate
  • La Etapa a II-a - 4 workshop-uri pentru femei care deţin afaceri, pot participa maxim 160 reprezentante ale operatorilor economici, care au participat la conferinţa naţională şi au fost selectate conform procedurii;
  • La Etapa a III-a - 4 evenimente internaţionale pentru femei vorbitoare de limbă engleză care deţin afaceri. Pot participa maxim 80 reprezentante ale operatorilor economici, care au participat la conferinţa naţională, precum şi la workshop şi au fost selectate.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 1.000.000 lei. Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 160 de beneficiari în anul 2020.

Proiect Procedura Femeia Manager 2020 by start-up.ro on Scribd

Microindustrializare 2020

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Solicitanți eligibili: Societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 65.000.000 lei. Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr d

Proiect Procedura Microindustrializare 2020 by start-up.ro on Scribd

e 145 de beneficiari în anul 2020.

Programul EMPRETEC România

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare denumit în continuare UNCTAD - Geneva, fiind operaţional în 40 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor

Solicitanți eligibili: antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2020 este de 504.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2020 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

Proiect Procedura EMPRETEC 2020 by start-up.ro on Scribd

Programul pentru susținerea meșteșugarilor

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Solicitanți eligibili: întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 890.000 lei.

Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 100 de beneficiari în anul 2020

Proiect Procedura Mestesuguri 2020 by start-up.ro on Scribd

Intră pe fonduri-structurale pentru mai multe detalii și pentru a intra în contact cu cei care pot să obțină finanțare pentru tine.