Dacă ești în căutarea unui apartament vizualizează anunțurile imobiliare de vânzări/cumpărări de pe Flatfy.ro. Totodată, pe New.Flatfy.ro poți să vizualizezi locuințe din cadrul ansamblurilor rezidențiale noi construite.

Antecontract vânzare cumpărare

După ce cumpărătorul și vânzătorul au ajuns la o înțelegere verbală, sunt două posibilități. Prima dintre ele este încheierea unui antecontract de vânzare cumpărare prin care cele două părți își iau angajamentul că vor finaliza tranzacția într-un termen stabilit de comun acord. Acest tip de înțelegere se realizează în principal în cazurile în care cumpărătorul apelează la un credit bancar pentru achitarea locuinței.

De obicei, în momentul încheierii unui antecontract se efectuează și o plată care este considerată avans din suma totală ce va fi plătită pentru locuință. De specificat însă că dacă una dintre părți se răzgândește și nu dorește să mai cumpere sau să vândă locuința, este pasibilă de plata unor penalități.

Pentru încheierea unui antecontract de vânzare cumpărare este necesar ca vânzătorul să facă dovada actului de proprietate (contractul anterior de vânzare cumpărare), extras de carte funciară (CF) și să aibă cartea de identitate. Extrasul de carte funciară se eliberează de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în urma completării unui formular tipizat. Totodată, puteți obține cartea funciară și online, pe site-ul https://epay.ancpi.ro/. Taxa pentru eliberarea documentului este de 20 de lei și va fi achitată de vânzător.

De cealaltă parte, cumpărătorul va avea cartea de identitate și va achita suma avansul stipulat în antecontract (în cazul în care s-a stabilit plata unui avans).

Acte necesare la contract vânzare cumpărare

În cazul în care cumpărătorul dispune deja de banii pentru achitarea locuinței, atunci cele două părți pot încheia direct un contract de vânzare cumpărare.

Contractul de vânzare cumpărare se încheie la notar, iar proprietarul trebuie să se prezinte cu o serie de acte

- actul de proprietate – contractul prin care proprietarul a intrat în posesia locuinței care face obiectul tranzacției

- certificat de atestare fiscală – acest act este eliberat de Administrația Financiară în termen de două zile și are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii. Documentul atestă că ați plătit impozitele și obligațiile fiscale și că nu aveți datorii la Finanțe.

Dacă apartamentul este în coproprietate va fi necesar un certificat de atestare fiscală pentru fiecare coproprietar (excepție în cazul în care locuința este deținută de soț-soție).

- documentație cadastrală (cadastru și intabulare) – documentația eliberată de Oficiul de Cadastru în care sunt specificate măsurătorile și datele tehnice ale locuinței. Acestea pot fi eliberate doar de specialiștii Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Taxa este între 400-500 de lei în funcție numărul de camere al locuinței, la care se mai adaugă o taxă de 120 lei.

- extras de carte funciară – acest document poate fi obținut prin intermediul biroului notarial unde încheiați contractul de vânzare cumpărare. Acesta are o valabilitate de doar 10 zile de la data eliberării

- certificat de performanță energetică – acesta poate fi eliberat doar de către un auditor energetic atestat. Prețul acestuia este de aproximativ 130 de lei pentru o garsonieră și ajunge la 170 de lei pentru un apartament cu 4 camere. Certificatul energetic are o perioadă de valabilitate de zece ani.

- ultima factură și dovada plății acesteia – prin intermediul acesteia vânzătorul va face dovada că facturile utilităților sunt plătite la zi.

- adeverință eliberată de asociația de proprietari – în cadrul acesteia trebuie stipulat faptul că vânzătorul nu are datorii față de asociația de proprietari.

Biroul Notarial va percepe o taxă de onorariu pentru încheierea contractului de vânzare cumpărare. Aceasta este achitată de cumpărător și este calculată în funcție de suma tranzacției. Taxa va fi 2,2% din valoarea imobilului, dacă suma este sub 15.000 de lei, însă nu mai puțin de 150 de lei. Dacă valoare imobilului se situează între 15.001 lei și 30.000 lei – taxa va fi 330 lei + 1,6% pentru suma care depășește 15.001 lei. Dacă valoare imobilului se situează între 30.001 lei și 60.000 lei – taxa va fi 580 lei + 1,3% pentru suma care depășește 30.001 lei. Valoare maximă a onorariului este atinsă atunci când un imobil este evaluat la peste 600.001 lei. Taxa ce vor trebui achitată de cumpărător este formată din suma a 5.080 lei + 0,44%, pentru suma care depășește 600.001 lei.

Tot la notar va trebui achitat și impozitul pe vânzare către Stat. Metoda de calcul a sumei datorate pentru impozit diferă în funcție de perioada care a trecut de la momentul în care proprietarul a intrat în folosul locuinței. Dacă vânzătorul are locuința de mai puțin de 3 ani, atunci se va achita 3% pentru sumele de până la 200.000 (inclusiv). Pentru tarifele ce depășesc această sumă va fi achitat 6.000 de lei + 2% la valoarea ce depășește 200.000 lei.

În cazul în care nu doriți să umblați cu geanta plină de bani la notar, puteți opta pentru a efectua un virament bancar. Solicitați contul bancar al vânzătorului și efectuați transferul bancar după care prezentați la notar ordinul de plată (OP-ul) pe baza căruia ulterior veți primi contractul de vânzare cumpărare.

Dacă plata va fi efectuata printr-un credit, atunci veți intra în posesia contractului de îndată ce finanțarea va fi aprobată și banca va efectua plata către vânzător.

Dacă imobilul este deținut de mai mult de trei ani, atunci impozitul va fi 2% din valoarea de până la 200.000 lei, respectiv 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv.

Precizăm faptă că în cazul în care sunt doi sau mai mulți proprietari ai locuinței, toți trebuie să prezinte la notar în momentul încheierii antecontractului sau a contractului de vânzare cumpărare.

Dacă ești în căutarea unui imobil ieftin și nu știi unde să îl găsești, studiază anunțurile imobiliare de pe Flatfy.ro. Acesta este disponibil atât în România, cât și în alte țări, cum ar fi în Ungaria, Moldova, Bulgaria, sau Emiratele Arabe Unite.