Totodată, înființează Fondul de Dezvoltare si Investitii, programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, programul ”gROwth - investim în copii, investim în viitor”, acordă o alocaţie pe persoană, suportată de la bugetul de stat, în scopul stimulării îmbunătăţirii condiţiilor de habitat şi de alimentaţie, în cadrul grădiniţelor cu profil sportiv, precum şi în cadrul rezidenţelor de 5 stele pentru persoanele vârstnice, și instituie taxa pe activele instituțiilor financiar bancare – taxa pe lăcomie.

”Proiectul de OUG este caracterizat printr-o modficarea amplă în foarte multe domenii alte vieţii sociale şi economice, fiind discutabil dacă printr-o OUG se pot modifica practic 45 de acte normative”, spun reprezentanții Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Modificări ale cadrului legal

 1. a) Reducerea numărului domeniilor în care pot fi utlizaţi lucrătorii zilieri de la 26 de domenii la 6 domenii (agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură, pescuit şi acvacultură), prin modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 2. b) Completarea Codului Muncii în sensul introducerii mai multor salarii minime brute pe domenii de activitate;
 3. c) Noi modificări ale Codului Fiscal, începând cu 1 ianurie 2019, prin 28 de puncte (acestea se adaugă celor 236 modificări ale Codului Fiscal impuse a fi aplicate de întreprinzători în 11,5 luni din 2018);
 4. d) Stabilirea preţului de 68 lei/MWh pentru cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili, în perioada 01.04.2019 – 28.02.2022, producătorii, inclusiv filialele acestoora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economiccare desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei;
 5. e) Instituirea taxei pe lăcomie, care va fi plătită de bănci, în situația în care media trimestrială robor depășește pragul de 1,5 %.

Efectele proiectului OUG

Efecte pentru forța de muncă/cetățeni:

- Prin reducerea domeniilor în care pot fi angajaţii zilieri, de la 26 la 6, se îngreuneză accesul pe piaţă muncii a persoanelor necalificate care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale (de exemplu au fost eliminate domeniile hoteluri şi facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – domenii care sunt prin sezoniere).

- Adoptarea proiectului în forma actuală va avea ca rezultat creşterea numărului de persoane neocupate, fără o calificare profesională şi de obicei fără educaţie şcolară, reprezentând grupul cel mai vulnerabil pe piaţă muncii.

- Pentru salariaţii din sectorul bugetar nu se mai plătesc orele suplimentare, acestea putând fi compensate doar prin timp liber;

- Pensiile din sistemul public nu mai cresc de la 1 ianurie 2019, ci de la 1 septembrie 2019.

- Creşterea costurilor pentru credite, prin tranferul impozitului suplimentar în nivelul dobânzilor.

Efecte asupra mediului de afaceri:

- Se transferă efectele măsurilor politice luate fără consultarea partenerilor sociali, asupra întreprinderilor;

- Modificările legislaţiei fiscale au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor:

 • Creșterea fiscalității;
 • Creșterea birocrației pentru toți contribuabilii și toți angajatorii;
 • Efort semnificativ de implementare a reformelor legislative;
 • Creșterea cheltuielilor de personal;
 • Dificultăți importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare;
 • Creșterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice;
 • Necesitatea unor restructurări (concedieri individuale sau colective);
 • Probleme de asigurare a competitivității și derulării contractelor la export.

- Crearea de probleme financiare companiilor din domeniul Energiei, Romgaz şi OMV Petrom, în care statul român este acţionar;

- Rezultatul instituirii taxei pe lăcomie va fi creşterea costurilor de creditare pentru debitorii băncilor, deoarece băncile vor transfera orice impozit suplimentar în cadrul dobânzilor, taxelor şi comisioanelor suportate de clienţi, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice.

- Creşterea numărului de falimente în cadrul IMM-urilor din domeniile în care statutul va stabili în mod arbitra nivelul salariului minim brut pe ţară în mod diferenţiat, cu posibial problemă de constituţionalitate raportat la dispoziţiile art. 41 alin. 2 din Constituţie

- Slăbirea pilonului II de pensii, prin acordarea posibilităţii retragerii sumelor strânse de contribuabili, fapt care va determina scăderea investiţiilor făcute de aceste fonduri în economia privată, concomitent cu un puseu inflaţionist prin aruncarea pe piaţă a unor mari sume de lichidităţi.

“Consecințele acestei ordonanțe le vedem deja pe bursă iar prețul va fi plătit de către toate categoriile sociale: IMM-urile pentru care costurile de creditare vor crește, prețul energiei deja a crescut iar impredictibilitatea e la cote alarmante, companiile mari, de stat, au deja de suferit, bursa a căzut astăzi într-un mod amețitor și foarte periculos. Angajații din mediul public si privat ale căror pensii vor dispărea. De remarcat și faptul că pentru mediul privat se restrâng de la 26 de domenii, la numai 6 unde, existând posibilitatea de a angaja zilieri, acest lucru vine după ce Guvernul deja supraimpozitase contractele part- time. În plus, se instituie, de asemenea, un al treilea salariu minim, pe domeniul constructiilor. Pensionarii, categoria cea mai vulnerabilă, nu vor mai beneficia de indexarea pensiei dar vor beneficia de scumpiri în lanț”, spun reprezentanții patronatului IMM-urilor.

Aceștia precizează că soluțiile pe care le identifică sunt reprezentate de stoparea din a transfera responsabilitatea pe umerii celor care muncesc, controlarea imediată de către ANAF a companiilor care practică prețuri de transfer, folosirea de către mediul public a unui aparat limitat de oameni eficienți, profesioniști și remunerați pe măsură, folosirea fondurilor europene pentru investiții și rezolvarea problemelor economiei și societății și instituirea responsabilității în toate acțiunile desfășurate de către Guvern.