Inter-relaționarea stă la baza unui proces temeinic de învățare și este unul dintre motivele pentru care profesorii vor rămâne esențiali pentru realizarea ”viitorului dorit” de promoția din 2030. La rândul lor, profesorii au subliniat necesitatea de a se implica în mai multe activități de învățare socială și emoțională și și-au arătat dorința de a personaliza mai mult actul de predare.

Potrivit datelor furnizate de focus-grupurile desfășurate ca parte integrată a acestei cercetări, principalele bariere în calea atingerii acestor obiective rămân legate de lipsa suficientă de timp, prioritățile adesea concurente și lipsa accesului la instrumentele adecvate.

Cercetarea indică și faptul că tehnologia poate ajuta cadrele didactice să-și re-aloce între 20% și 30% din timpul lor către activitățile care consideră că necesită aprofundare. Potențial, acest timp realocat ar putea fi folosit pentru a dezvolta un mod de instruire personalizat, care să se bazeze pe interesul elevilor și să le ofere perspective individuale asupra punctelor forte și abilităților sociale și emoționale.

Cât de pregătiți sunt elevii

Elevii participanți la acest studiu își doresc profesori competenți, de încredere, care să-i cunoască la nivel personal. Este foarte puțin probabil ca meseria de profesor să se automatizeze în viitor și, de aceea, menținerea unei legături profesor-elev solide este mai importantă ca niciodată.

Una dintre cele mai importante teme ale cercetării a fost importanța dezvoltării și aplicării aptitudinilor sociale și emoționale ale elevilor în procesul de învățare. Rezultatele au arătat că aceste aptitudini au un impact de două ori mai mare asupra performanțelor unui elev, în comparație cu impactul pe care îl are mediul familial șau demografic. 50% din respondenții din fiecare țară au indicat cel puțin două aptitudini socio-emoționale ca fiind în top 5 priorități pe care le iau în considerare atunci când se gândesc la dezvoltarea propriei educații.

Astăzi, potrivit datelor furnizate de McKinsey, doar 42% dintre angajatori și 45% dintre tineri consideră că noii angajați sau proaspeții absolvenți sunt pregătiți în mod adecvat pentru a face față provocărilor de la locul de muncă, lacunele cele mai mari înregistrându-se în aria competențelor sociale și emoționale. Mai mult, 30-40% din locurile de muncă din industriile aflate în dezvoltare necesită aptitudini sociale.