Prin acestea, companii mari, medii și mici din România pot accesa fondurile necesare pentru a-și dezvolta afacerea sau chiar a-și extinde domeniul de activitate.

Cele două scheme de ajutor de stat gestionate de Ministerul Finanțelor Publice au fost prelungite până la 31 decembrie 2023. Totodată, au fost modificate anumite condiții în vederea flexibilizării și simplificării procesului de accesare a ajutoarelor de stat de către companii.

E vorba, în primul rând, de schema de ajutor de stat pentru investiții instituită prin HG 807/ 2014 cu modificările și completările ulterioare. Aceasta finanțează investițiile cu o valoare de peste 1 milion euro și este un program de mare interes mai ales în rândul companiilor mari care nu au alte variante de fonduri nerambursabile pentru investiții pe care să le poată accesa. Mai există și schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă instituită prin HG 332/ 2014 cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Finanțelor Publice a adoptat în august o serie de modificări asupra celor două scheme de ajutor de stat, în beneficiul aplicanților. Modificările au fost publicate în Monitorul Oficial și, ulterior, toate acestea au fost transpuse și în ghidurile solicitantului aferente schemelor de ajutor de stat.

În baza deciziei Comisiei Europene, valabilitatea celor două scheme de ajutor de stat a fost prelungită de la 31.12.2020 până la 31.12.2023. Astfel, acordurile pentru finanțare se vor putea emite și după încheierea acestui an, respectiv până la 31.12.2023, iar plățile către beneficiari se vor putea face până în anul 2028, în funcție de perioada de implementare a fiecărui proiect.

Cele mai importante modificări aduse schemei de ajutor de stat pentru investiții inițiale instituită prin HG 807/ 2014

 • Eliminarea standardului de cost (1.650 lei / mp, aprox. 340 eur / mp) care era utilizat anterior modificărilor în stabilirea cheltuielilor eligibile aferente realizării construcţiilor. Astfel, costul eligibil / mp construit nu va mai fi limitat la nici un standard de cost. În aceste condiții, anumite tipuri de investiții, cum ar fi spitalele, clinicile, hotelurile și alte tipuri de construcții complexe, industriale sau de altă natură, care erau dezavantajate de acest standard de cost vor putea beneficia de un ajutor de stat considerabil mai mare decât dacă s-ar fi menținut standardul de cost.
 • Modificarea condiției de eligibilitate a companiilor privind rentabilitatea cifrei de afaceri > 0 și implicit a înregistrării de profit în anul anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare. În noua formă, condiția va viza unul din ultimele 3 exerciții financiare încheiate și nu ultimul exercițiu financiar încheiat. Această modificare va ajuta companiile mai ales în contextul în care multe din ele au fost afectate în acest an de pandemie și poate vor încheia anul 2020 pe pierdere, de exemplu. În baza noii condiții, acestea vor putea depune cereri de acord pentru finanțare în anul următor chiar dacă au avut pierdere în 2020, cu condiția ca în 2018 sau 2019 să fi înregistrat profit.
 • Posibilitatea extinderii cu maximum 2 ani a perioadei de 5 ani de monitorizare a proiectului, cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, la solicitarea întreprinderii, determinată exclusiv de pandemia provocată de noul coronavirus. Acest lucru înseamnă o extindere cu până la 2 ani a perioadei în care societatea trebuie să își atingă indicatorul asumat cu privire la valoarea contribuțiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferent investiției inițiale și locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării și 5 ani de la data finalizării investiției. Solicitarea se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021
 • Extinderea termenului în care întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei, de la 4 luni la 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare
 • Eliminarea obligativității de a face dovada sursei de co-finanțare a proiectului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. Această dovadă se va prezenta în termen de maximum 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare. Cu toate acestea, sursa de co-finanțare trebuie menționată în planul de afaceri la momentul depunerii și nu se va putea modifica ulterior emiterii acordului de finanțare
 • Eliminarea obligativității demonstrării situației juridice a locației de realizare a investiției la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. Documentele justificative se vor prezenta în termen de maximum 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare. Nu se vor accepta documente justificative corespunzătoare altei locaţii decât cea menţionată în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare
 • Intensitatea ajutorului de stat (procentul ajutorului de stat din valoarea cheltuielilor eligibile, actualmente maximum 50% pentru majoritatea regiunilor, cu excepția regiunii Vest și București - Ilfov) e posibil să sufere modificări în perioada 2021 - 2023, chiar în sensul diminuării acesteia în cazul anumitor regiuni. Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă

Schema de ajutor de stat HG 807 este deschisă în acest moment și proiectele se depun în sesiune continuă.

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea de locuri de muncă

Aceasta e instituită prin HG 332/ 2014 și finanțează, în procent de maximum 50%, costurile salariale pe o perioadă de 2 ani consecutivi, pentru locurile de muncă create ca urmare a realizării unei investiții inițiale. Locurile de muncă trebuie create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

Principalele modificări

 • Eliminarea limitării costului salarial eligibil la salariul mediu brut pe economie valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare. Practic costurile salariale cu noile locuri de muncă create ca urmare a realizării unei investiții inițiale vor fi considerate eligibile integral, indiferent de valoarea acestora, conform grilei de de salarizare a companiei
 • Modificarea numărului minim de locuri de muncă create ca urmare a realizării investiției, de la 10 la 100 locuri de muncă
 • Posibilitatea depunerii cererilor de acord pentru finanțare și online
 • Introducerea posibilității ca întreprinderile să demareze investiția după înregistrarea cererii de acord pentru finanțare, și nu doar după emiterea acordului de finanțare așa cum era până acum
 • Eliminarea depunerii documentației aferente cererii de acord pentru finanțare și a evaluării în două etape
 • Eliminarea grilei de punctaj
 • Eliminarea obligativității prezentării certificatelor de atestare fiscală la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, cu mențiunea că acestea vor trebui prezentate la momentul plății ajutorului de stat, iar compania trebuie să nu înregistreze debite restante către bugetul de stat și bugetele locale
 • Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se va realiza în sesiune continuă, spre deosebire de sesiunile anterioare când depunerea se desfășura la termen.

Schema de ajutor de stat instituită prin HG 332 urmează să fie deschisă în acest an în vederea depunerii cererilor de acord pentru finanțare.