Autori: Mona Banu (senior attorney at law) și Darius Trușculete (associate), avocați specializați în dreptul UE și dreptul concurenței în cadrul Schoenherr și Asociații SCA


Urmare a aprobării de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat destinată susținerii întreprinderilor mici și mijlocii („IMM‟) afectate de pandemia de COVID-19, Ministerul Fondurilor Europene a adoptat prin ordin de ministru schema de ajutor de stat [1], în contextul crizei economice generate de pandemie.

Detalii puteți afla și din acest articol.

Cele trei măsuri adoptate în cadrul acestui program și descrise mai jos sunt menite să asigure lichidități pentru IMM respective. Astfel, granturile care se vor acorda sunt destinate acoperirii unor categorii diverse de cheltuieli, de la cheltuieli curente în cazul microgranturilor, până la cheltuieli privind extinderea, reabilitarea ori modernizarea capacităților de producție existente, inclusiv achiziționarea de echipamente, tehnologie, utilaje și dotări în cazul granturilor pentru investiții în activități de producție.

În ceea ce privește aplicarea acestei scheme de ajutor, beneficiarii trebuie să depună cererile de finanțare și documentele aferente până la data de 30 octombrie 2020, încheierea contractelor de finanțare urmând a se realiza până la data de 31 decembrie 2020.

Măsuri de sprijin și beneficiari

Sprijinul acordat de stat este structurat în trei măsuri principale, respectiv:

  • Microgrant în sumă fixă (”Măsura 1”) cu un buget total de 100 milioane EUR, măsură destinată IMM-urilor care nu aveau salariați cu contract individual de muncă la 31 decembrie 2019, PFA-urilor și ONG-urilor care activează în anumite domenii de activitate detaliate în actul normativ, precum și PFA-urilor și cabinetelor medicale care au avut o implicare în combaterea pandemiei de COVID-19;
  • Grant pentru capital de lucru (”Măsura 2”) cu un buget total de aprox. 307 milioane EUR pentru IMM-uri și ONG-uri care desfășoară activități în domeniul educației;
  • Grant pentru investiții în activități de producție (”Măsura 3”) cu un buget total de aprox. 478 milioane EUR pentru susținerea IMM-urilor.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, categoriile de IMM menționate anterior trebuie (i) să nu se fi aflat în dificultate financiară la data de 31 decembrie 2019, (ii) să nu fie vizate de decizii pentru recuperarea unui ajutor de stat și (iii) să nu fie supuse concordatului preventiv, lichidării, insolvenței ori falimentului.

De asemenea, există și o serie de criterii specifice de eligibilitate care variază în funcție de categoria beneficiarului și măsura vizată. Cu titlu general, pot fi menționate continuitatea activității pentru cel puțin un an și o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 EUR pentru Măsura 1, coparticiparea la capitalul la capitalul de lucru și obținerea unui certificat pentru situații de urgență pentru Măsura 2, dar și înregistrarea de profit pentru Măsurile 2 și 3.

În plus, pentru a beneficia de Măsura 3 este necesar ca beneficiarul să realizeze minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în primii doi ani, iar diferența – până la sfârșitul celui de al treilea an.

Potențialul beneficiar al acestei ultime măsuri trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile generale și specifice, și anumite criterii de selecție pentru finanțarea proiectelor, referitoare la rentabilitatea proiectelor, cofinanțare, raportul dintre grantul solicitat și profitul operațional înregistrat, precum și apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv valoarea mai mare a importurilor decât cea a exporturilor.

Valoarea sprijinului și numărul de beneficiari

Sumele alocate pentru sprijinul IMM aflate în dificultate variază în funcție de măsura vizată de finanțare. De asemenea, există un număr maxim de beneficiari pentru fiecare categorie de sprijin.

Astfel, pentru Măsura 1 suma maximă acordată este în cuantum de 2.000 EUR, iar numărul de beneficiari este cel mult 50.000. Valoarea ajutorului pentru Măsura 2 variază între 2.000 EUR și cel mult 150.000 EUR, în funcție de cifra de afaceri realizată de beneficiar, cu un număr maxim de beneficiari de 100.500, în timp ce în baza sprijinului în temeiul Măsurii 3 vor fi acordați între 50.000 și 200.000 EUR pentru maximum 15.000 de beneficiari.

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere că formele de sprijin acordate de stat pot fi cumulate, respectiv beneficiarii Măsurilor 1 și 2 pot accesa și Măsura 3. În plus, pot fi accesate și alte scheme de ajutor de stat, în limita a maxim 800.000 EUR.


[1] Ordin nr. 1.060/2.857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.