Conform statisticilor naționale privind mediul de afaceri, ponderea datoriilor înregistrate de companii pe termen scurt față de furnizori este de 55%, iar media gradului de îndatorare al companiilor cu cifra de afaceri de până la cinci milioane de euro este de 75%. În România, firmele cu o cifră de afaceri de până la 5 milioane de euro reprezintă peste 98% din totalul afacerilor și însumează 26% din cifra de afaceri totală a companiilor.

De asemenea, ponderea datoriilor înregistrate de companii pe termen scurt din totalul datoriilor a crescut cu circa 15% în ultimii ani, de la 58% în 2008 la 73% în 2015. Sectoarele de activitate cele mai afectate de întârzierea de plată și de termenul de încasare mai mare de 120 de zile sunt: construcții, distribuție, agricultură, transporturi, metalurgie, servicii prestate întreprinderilor.

În acest context, factoringul – adică tranformarea facturilor în cash - devine una dintre soluțiile de finanțare la care au acces IMM-urile din țara noastră, fiind un produs prin care acestea accesează propriile lichidități în avans. Avantajul factoringului este că oferă posibilitatea unei finanțări flexibile precum și acoperirea riscului de neplată a facturilor.

Ca să ai acces rapid și ușor la finanțare, poți apela la soluțiile de factoring puse la dispoziție de Banca Transilvania.

Ce este factoringul?

În esență, este procesul prin care un factor – în acest caz, Banca Transilvania – achiziționează de la tine, IMM, creanțele certe, lichide și exigibile (adică a căror lichiditate poate fi cerută imediat). În traducere, facturile rezultate din livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. Aceste creanțe trebuie să fie acceptate și confirmate de către clientul tău.

Când folosești factoringul?

Factoringul este o soluție rapidă de finanțare care poate fi folosită de o firmă care are deficit de lichiditate. Așa că, dacă ai creanțe care urmează să fie încasate la termen, ai facturi pentru produse sau servicii pe care le-ai furnizat, acestea se pot finanța oricând pe parcursul perioadei de scandență. Trebuie să ai în vedere faptul că perioada standard de acordare este de 12 luni.

Cum funcționează factoringul?

Tu, în calitate de furnizor, livrezi bunuri sau prestezi servicii și transmiți facturile către clientul tău, în calitate de debitor. Apoi, prezinți băncii, în calitate de Factor, toate facturile și documentele de livrare. Factorul, adică banca, te finanțează pentru o parte din valoarea facturilor (în medie 85% din valoarea acestora), conform condițiilor contractului de factoring. La scadență, clientul tău (debitorul) efectuează plata către banca (Factor). La final banca (Factorul) îți transferă diferența dintre suma încasată de la clientul tău (debitor) și suma cu care te-a finanțat.

În cazul serviciilor de factoring puse la dispoziție de Banca Transilvania, dacă facturile sunt prezentate la finanțare în prima parte a zilei, iar toate condițiile de acordare sunt îndeplinite, clienții primesc banii în aceeași zi.

Potrivit datelor Asociației Române de Factoring (ARF), la finalul lunii septembrie a acestui an, piața de factoring din țara noastră ajunsese la valoarea de 2,2 milioane de euro, în creștere cu 13% față de perioada similară a anului trecut.

Foto - Deposit Photos