Vizate sunt industriile cu potențial de creștere și inovare: Industria Lemnului și a mobilei, Industriile Creative,Industria auto și componenteprecum și Tehnologia Informațiilor și Telecomunicațiilor- cumulat, aceste industrii contribuie semnificativ la PIB-ul României, angajează sute de mii de persoane și sunt un factor cheie în exporturile țării.

Tocmai pentru că sunt domenii în continuă dezvoltare, formarea profesională a managerilor și angajaților reprezintă un factor de competitivitate - valorificarea la maxim a potențialului angajaților nu este doar un obiectiv strategic, atunci când este completat cu o echipă competentă de HR, de planuri de acțiune privind formarea profesională a angajaților și de o rețea de susținere a managerilor și antreprenorilor cu viziune pe termen lung.

De altfel, majoritatea angajaților consideră formarea la locul de muncă drept cea mai bună metodă de învățare, costurile formării fiind principala barieră atât pentru angajați cât și angajatori. Un alt studiu realizat de Institutul de Știinte ale Educației evidențiază interesul tot mai mare al companiilor pentru formarea propriilor angajați: peste jumătate dintre angajatorii investigati sunt preocupați de formarea profesională a angajaților, și implicit de dezvoltarea de strategii pe termen lung pe această temă.

Proiectul CUPA vine să adreseze tocmai aceste nevoi ale IMM-urilor din cele patru regiuni de dezvoltare. Proiectul durează 12 luni și va cuprinde următoarele activități:

  • Cursuri de formare antreprenorială pentru 445 de manageri și antreprenori din IMM-uri
  • Cursuri de dezvoltare strategică pentru 60 de angajati din departamentele de resurse umane ale IMM-urilor
  • Sesiuni de exersare-testare a cunoștintelor, inclusiv prin intermediul unei aplicații-instrument TIC de invățare continuă de la distanță
  • Workshop-uri pe tema planificării strategice specifice IMM-urilor, precum: viziune, misiune, obiective, resurse, valori
  • Business coaching pentru 100 de manageri și antreprenori
  • 55 IMM-uri sprijinite în elaborarea unei planificări strategice pe termen lung

Înscrierile se vor lansa pe site-ul www.iceberg.ro în luna iunie 2018. Locurile la cursurile de formare se vor ocupa în ordinea înscrierii. Participarea la activitățile proiectului este gratuită, costurile fiind co-finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - axa prioritară 3 (Locuri de muncă pentru toți).